2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
abecherova
Funkčné

Dobrý deň!

Pani Pavlíková prosím o informáciu : odborný pedagogický vedúci zamestnanec má ukončené funkčné vzdelávanie ( riadenie školy a školského zariadenia) v rozsahu 200 hodín v roku 2014, druhé funkčné vzdelávanie (sebariadenie a manažérska etika) ukončené v roku 2021 v p. 40 hodín. V novele zákona č. 138/2019 Z.z. účinnej od 1.9.2023 v §90d funkčné vzdelávanie, ktorého moduly sa začali a skončili do 31. decembra 2021 v celkovom rozsahu najmenej 220 hodín, sa považuje za funkčné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.
Rozumiem tomu tak , že zamestnanec nemusí si ďalej robiť funkčné vzdelávanie, lebo už má 220 hodín. Je to správne?

Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Funkčné

Dobrý deň,
takto to chápem aj ja. Ideálne bude, keď to takto bude chápať aj zriaďovateľ. Ak ním nie ste Vy, spýtajte sa pre istotu zriaďovateľa, aby nebol problém.