1 príspevok / 0 nový
jkocka
Funkčné inovačné vzdelávanie FIV1

V auguste mi končí platnosť funkčného vzdelávania ( pracujem ako zástupkyňa ). Od jesene 2019 sa informujem na MPC o otvorení FIV1, kde mi bolo povedané, že návrh je na MŠ na odsúhlasenie. Nakoľko je momentálne mimoriadna situácia, bude platnosť predĺžená do otvorenia nového platného vzdelávania FIV1?
Ďakujem.