3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
jarkos
funkčné vzdelávanie

Dobrý deň,
podľa Zák. č. 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch v § 54 ods.1 písm. c/ má vedúci pedagogický zamestnanec nárok na 5 pracovných dní na účasť na funkčnom vzdelávaní. Takže keď sa zúčastnil v kalendárnom roku 7x funkčného vzdelávania + 1 deň na obhajobu písomnej záverečnej práce, na 3 dni si musí zobrať dovolenku? Dobre tomu rozumiem?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Funkčné vzdelávanie

V podstate je to tak, ako píšete, ale len od 1. 9. 2015. Uvedený § 54 zákona č. 317/2009 Z. z. bol novelizovaný od 1. 9. 2015 a práve písm. c) bolo doplnené. Teda, ak vedúci zamestnanec čerpal pracovné voľno na účasť na funkčnom vzdelávaní do 31. 8. 2015 nemal nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy ani jeden deň, pretože to zákon neumožňoval. Mohol čerpať pracovné voľno buď bez náhrady mzdy alebo si mohol čerpať dovolenku a pod.

jarkos
funkčné vzdelávanie

Mám tomu tak rozumieť, že riaditeľ, ktorý si robí funkčné vzdelávanie nemá vôbec nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy? Funkčné predsa patrí medzi kontinuálne vzdelávanie /§ 35 ods. 4 e/, alebo nie? A tam je nárok na 5 dní na kontin. vzd. aj do 31.8.2015.