5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
ZŠkol
Funkčné vzdelávanie

Dobrý deň,
chceli by sme Vás pekne poprosiť o Vaše odborné stanovisko vo veci funkčného vzdelávania.
Podľa § 47 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. :“ Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec absolvuje základný program pred začiatkom výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca. Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec okrem riaditeľa absolvuje rozširujúci program do piatich rokov od začiatku výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca. Riaditeľ absolvuje rozširujúci program pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa v druhom funkčnom období.
Podľa § 90d ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. „Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý nezískal profesijné kompetencie potrebné na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca pred začiatkom výkonu tejto činnosti, absolvuje funkčné vzdelávanie alebo študijný program najmenej prvého stupňa zameraný na manažment výchovy a vzdelávania do 31. augusta 2026.“
Otázka: Musí mať uchádzač o funkciu riaditeľa už absolvovaný základný modul funkčného vzdelávania v zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. alebo mu stačí absolvovať funkčné vzdelávanie do 31. decembra 2026 (§ 90d ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z.) po nástupe do funkcie ?
Myslíme si, že sa máme riadiť podľa § 90d ods. 7 zákona - uchádzač na funkciu riaditeľa nemusí mať funkčné vzdelávanie. Potrebujeme si overiť náš názor.
Veľmi pekne ďakujeme za Vaše stanovisko.
S pozdravom

Maria Pavlikova
Funkčné vzdelávanie

Dobrý deň,
plne s Vami súhlasím. § 90d ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. je účinný od 1. 1. 2022 a bol do zákona vsunutý, pretože to vyžiadala prax. Niektorí zriaďovatelia vyžadujú buď základný modul alebo aj cele funkčné vzdelávanie. Môj názor je taký, že funkčné vzdelávanie musí vedúci zamestnanec absolvovať do 31. 8. 2026. (Nie do 31. 12. 2026).

Dagmar25
výberové konanie

Dobrý deň, zriaďovateľ teda môže mať podmienku, že kvalifikačné predpoklady spľňa len uchádzač , ktorý má absolvované funkčné vzdelávanie pred vymenovaním do funkcie? Ďakujem

Maria Pavlikova
výberové konanie

Dobrý deň,
moja odpoveď je stále rovnaká ako som uviedla v predchádzajúcej odpovedi, môžete si ju prečítať. Zriaďovateľ teda nemôže mať podmienku, že kvalifikačné predpoklady spĺňa len uchádzač, ktorý má absolvované funkčné vzdelávanie pred vymenovaním do funkcie.

Dagmar25
Ďakuje

Ďakujem za odpoveď