4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
katka2
funkčné vzdelávanie

Dobrý deň pani Pavlíková poprosila by som Vás o radu či má vedúci zamestnanec - vedúca školského internátu absolvovať funkčné vzdelávanie keď má štátnu skúšku z Metodológie a mananžmentu školy a školských zariadení na UKF Nitra.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Funkčné vzdelávanie

Ak máte na mysli § 47 ods. 8 zákona č. 138/2019 Z. z., treba si ujasniť, či vedúca školského internátu má štátnu skúšku z Metodológie a manažmentu školy a školských zariadení na UKF Nitra., alebo získala najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na manažment školy.

katka2
funkčné vzdelávanie

Ďakujem za odpoveď .
Vedúca školského internátu má štátnu skúšku z Metodológie a manažmentu školy a školských zariadení VŠ I. aj II. stupňa má na UKF Nitra študijný odbor má 1.1.4 Pedagogika a študijný program Pedagogika. Z môjho pohľadu by mala absolvovať funkčné vzdelávanie,len som sa v tomto smere chcela uistiť či je to naozaj tak. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Funkčné vzdelávanie

Áno, musí absolvovať funkčné vzdelávanie vedúcich zamestnancov podľa § 47 zákona č. 138/2019 Z. z.