8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
pam
Funkčné vzdelávanie po novele Zákona č. 138/2019 Z.z. od 1.1.2022

Dobrý deň pani Pavlíková, prosím Vás o informáciu ohľadom FUNKČNÉHO VZDELÁVANIA.
Ak je ukončené vzdelávanie:
Základný modul - 90 hodín v roku 2021
Rozšírujúci modul - 70 hodín v roku 2022

Je povinnosť v súčasnosti ešte dopĺňať vzdelávanie ďalším modulom funkčného vzdelávania alebo sú tieto dve funkčné vzdelávania už dostačujúce na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca aj podľa novely Zákona č. 138/2019 Z. z. od 1.1.2022 ?

Ďakujem pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
Funkčné vzdelávanie po novele zákona č. 138/2019 Z. z.

V novele zákona č. 138/2019 Z. .z účinnej od 1. 1. 2022 je v § 90d ods. 2 uvedené, základný modul funkčného vzdelávania podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považuje za základný program podľa predpisov účinných od 1. 1. 2022. Rozširujúci modul funkčného vzdelávania podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považuje za modul rozširujúceho programu podľa predpisov účinných od 1. januára 2022. Malo by to byť v poriadku.

pam
počet hodín

Pani Pavlíková a čo sa týka počtu hodín? Po novele je už podmienka " najmenej 220 hodín " - § 47 ods. 3, Zákona č. 138/2019
V horeuvedenom prípade je počet hodín (základný a roz. modul) spolu 160 hodín.
Je to v poriadku?

ďakujem pekne

Maria Pavlikova
počet hodín

Všimla som si to. Ja by som sa zamerala na názov, hodiny mali ustriehnuť tí, ktorí moduly organizujú, prípadne akreditujú. Neviem, či my máme toto za nich kontrolovať. A ak vychádzame z prechodných ustanovení, nečítame § 47 zákona. Buď platí jedno alebo druhé.

Petra Holkova
Funkčne vzdelávanie

Dobrý deň, prosím Vás, chcem sa spýtať do kedy musím absolvovať funkčne vzdelávanie, keď som nastúpila do funkcie ZRŠ minulý rok. Musím ho absolvovať do 2 rokov alebo si ho vôbec nemusím robiť do roku 2026? Ďakujem!

Maria Pavlikova
Funkčné vzdelávanie

Dobrý deň,
u funkčnom vzdelávaní pojednáva § 47 a § 48 a tiež § 89 zákona č. 138/2019 Z. z. U Vás sa dá uplatniť § 90d ods. 7 uvedeného zákona. Do 31. 8. 2026 musí byť ukončené, takže už by ste mali začať.

Buty
Funkčné vzdelávanie ...

Dobrý deň prajem.
Menovaný do funkcie RŠ som bol v 07/2021. V 09/2021 som nastúpil na základný program funkčného vzdelávania, ktorý som ukončil 01/2022. Teraz pokračujem v rozširujúcom programe FV (moduly).

Spadám pod zákon 138/2019 Z. z. - časová verzia predpisu účinná od 15.10.2019 do 31.12.2021? Pretože tam uvádzajú (§ 47 ods. 3) FV v rozsahu 320 hodín...
Alebo sa na mňa vzťahuje časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022 do 29.03.2022, t.j. min. 70 hodín + min. 150 hodín (min. 220 hodín spolu) FV?

Veľmi pekne ďakujem za Váš čas a odpoveď.

Maria Pavlikova
Funkčné vzdelávanie ...

Dobrý deň,
odporúčam Vám, s touto otázku sa obráťte na Vášho zriaďovateľa, pretože on je kompetentný posúdiť platnosť aj úplnosť Vášho funkčného vzdelávania.