2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mackova
funkčné vzdelávanie vedúcich zamestnancov

Riaditeľka školy má platné funkčné inovačné vzdelávanie do roku 2023. V roku 2019 absolvovala štúdium manažmentu školy na Akadémii krízového riadenia a managmentu a získala titul MBA.
Moja otázka: vzťahuje sa na ňu par.47 ods.8 zákona 138/2019.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
funkčné vzdelávanie vedúcich zamestnancov

Bohužiaľ neviem Vám odpovedať. Musíte sa obrátiť na MŠVVaŠ SR.