2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
gabakov
gabakov

Dobrý deň pani Pavlíková,
poprosím Vás o radu pri zaradení zamestnanca. Pani učiteľka má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa PdF UK v odbore predškolská pedagogika, učiteľstvo pre špeciálne školy, špecializácia: pedagogika sluchovo postihnutých. Predmety štátnej skúšky má: predškolská pedagogika, psychológia dieťaťa, špeciálna pedagogika, pedagogika sluchovo postihnutých a špeciálne metodiky výchovy a vyučovania sluýchovo postihnutých.
Chceme ju zaradiť na pozíciu učiteľky v špeciálnej materskej škole pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Je kvalifikovaná na túto pozíciu ak má špecializáciu pre sluchovo postihnutých?

Ešte by som sa chcela spýtať ohľadom adaptačného vzdelávania. Koľko rokov pedag. praxe musí mať ped. zam. pred platnosťou zákona 317/2009, aby nemusel absolvovať adaptačné vzdelávanie.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Gabakov

Pani učiteľka materskej školy je kvalifikovaná. Čo sa týka adaptačného vzdelávania, neposudzuje sa prax pred platnosťou zákona č. 317/2009 Z. z. a po ňom. Posudzuje sa prax ku dňu vzniku pracovného pomeru. Ak ku dňu vzniku pracovného pomeru zamestnanec má menej ako jeden rok pedagogickej praxe, je predpoklad, že nevykonal adaptačné vzdelávanie, zaradí sa do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec. Ak má viac ako jeden rok pedagogickej praxe, nezaraďujete ho do adaptačného vzdelávania.