2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
gabakov
gabakov

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať dve otázky:

1. Uznanie atestácii pre pedagogického zamestnanca
Pani učiteľka v minulom školskom roku pracovala ako učiteľka v špeciálnej MŠ, v tomto školskom roku pracuje ako učiteľka v prípravnom ročníku špeciálnej ZŠ. Má vyštudovanú Pdg. fakultu , študijný odbor predškolská pedagogika; učiteľstvo pre špeciálne školy, špecializácia: pedagogika sluchovo postihnutých. Má vykonanú atestáciu 1. (2019) aj 2. (2020) pre kategóriu/podkategóriu : učiteľ/ učiteľ pre predprimárne vzdelávanie. Môžem pani učiteľke uznať atestácie?

2. Uznanie pedagogického vzdelania
Zaujemkyňa má vyštudované pedagogické lýceum na Strednej odbornej škole pedagogickej blahoslavenej Laury . Ak by som ju prijala na pozíciu učiteľky v špeciálnej MŠ, pozerám na ňu ako na nekvalifikovanú, pretože nemá zameranie na učiteľstvo MŠ? Musím ju teda zaviazať doplnením si kvalifikačných predpokladov - teda štúdiom pre učiteľku MŠ a špeciálnou pedagogikou? Ak by štúdium nespĺňalo požiadavky pedagogického minima, tak po zaviazaní doplnením vzdelania pozerám na ňu ako na kvalifikovanú? Je v tomto prípade možné aplikovať zákon č.138/2019 parag. 83 ods.1 a3?

Maria Pavlikova
gabakov

Pedagogický zamestnanec sa v súlade s § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou ak bol po dobu piatich rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec a vykonal prvú atestáciu pre príslušný stupeň vyžadovaného vzdelania a príslušnú kategóriu, ktorej je zaradený. Pedagogický zamestnanec, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vyžadované pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou sa zaradí podľa § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou. Na základe čoho mám posúdiť koľko rokov bola v ktorom kariérovom stupni. Druhú atestáciu nemohla v roku 2020 ani vykonať, ak prvú atestáciu vykonala v roku 2019..