2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
gabakov
gabakov

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o usmernenie pri zaraďovaní pedagogického zamestnanca.
pani učiteľka má ukončené II.stupeň VŠ PgF ( 1.6.2004) v študijnom odbore predškolská pedagogika; učiteľstvo pre špeciálne školy, špecializácia: pedagogika telesne a zdravotne postihnutých. Štátnu skúšku absolvovala z .
-predškolskej pedagogiky
-psychológia dieťaťa
-pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
-špeciálna didaktika dorozumievacích zručností, zdravotnej telesnej výchovy a pracovného vyučovania.
Potrebujem ju prijať na pozíciu učiteľky v špeciálnej základnej škole na I stupeň.
Musím zaviazať učiteľku doplnením si rozširujúceho štúdia primárnej pedagogiky a zaradím ju do 6. PT a bude v podkategórii učiteľ I. stupňa?
Alebo je plne kvalifikovaná na danú pozíciu?
Ďakujem za informáciu.

Maria Pavlikova
gabakov

Dobrý deň,
ak zoberieme do úvahy vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, II. časť, 24. bod ako kvalifikačný predpoklad pre učiteľku prvého stupňa základnej školy, tak Vaša učiteľka je kvalifikovaná aj v špeciálnej škole a môžete ju zaradiť do 7. platovej triedy.