2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
gabakov
gabakov

Dobrý deň, prosím o usmernenie pri zaraďovaní zamestnanca.
Do organizačnej zložky – špeciálna základná škola, chceme prijať učiteľku. Záujemkyňa o túto pozíciu má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa na Univerzite Jana Amosa Komenského v Prahe v magisterskom študijnom programe „špeciálna pedagogika“ – kód N7 506 v študijnom odbore špeciálna pedagogika. Je na pozíciu učiteľky v špeciálnej základnej škole na základe dosiahnutého vzdelania kvalifikovaná? Má si podať žiadosť na uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie na výkon regulovaného povolania v SR?
ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
gabakov

Áno, má si podať žiadosť na MŠVVaŠ SR na uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie na výkon regulovaného povolania v SR. V rozhodnutí bude mať uvedené, či je kvalifikovaná učiteľka špeciálnej školy. To je pre Vás určujúce.