2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
gabakov
gabakov

Dobrý deň,
prosím o pomoc pri zaradení PZ na pozíciu vychovávateľky v špeciálnej základnej škole.
1.Záujemkyňa má ukončené vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore : učiteľstvo pre špeciálne školy, špecializácia: pedagogika mentálne postihnutých (v roku 2004). Na vysvedčení o štátnej skúške má predmety: špeciálna pedagogika, pedagogika mentálne postihnutých a špeciálnopedagogická diagnostika a poradenstvo.
myslím si, že je na túto pozíciu kvalifikovaná, uvažujem správne?

2. Na pozíciu učiteľky v špeciálnej materskej škole chceme prijať PZ , ktorá ukončila pedagogickú a kultúrnu akadémiu, študijný odbor pedagogická škola (v roku 1997) a maturitné predmety mala: SJL,dejepis, , z praktickej časti odborných predmetov, z teoretickej časti odborných predmetov z telesnej výchovy špecializ.
Bude kvalifikovaná na túto pozíciu, ak ju zaviažeme s doplnením špeciálnopedagogickej spôsobilosti?

3. Ešte by som sa chcela spýtať, či PZ, ktorý u nás pracuje ako učiteľ (na plný úväzok), bude mať ďalší pracovný pomer ako vychovávateľ (10 hod.) potrebuje vydokladovať okrem žiadosti, aj potvrdenie od lekára. Bezúhonnosť asi nie, keďže bude u toho istého zamestnávateľa.

Prepáčte to množstvo otázok, ďakujem za ochotu a ústretovosť.

Maria Pavlikova
gabakov

Vychovávateľka je kvalifikovaná, učiteľka špeciálnej materskej školy musí získať špeciálno-pedagogickú spôsobilosť. Ak pracovný pomer učiteľa a vychovávateľa vznikne v rovnakom čase, ani odpis registra trestov ani potvrdenie od lekára netreba dokladovať duplicitne. Ak vznikne v rôznom období, bolo by to vhodné zdokladovať.