2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
gabakov
gabakov

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu so zaradením zamestnanca. Prijala som zamestnanca do špeciálnej základnej školy na pozíciu vychovávateľky. Pani vychovávateľka má ukončený II. stupeň vysokoškolského štúdia na pedagogickej fakulte v študijnom odbore pedagogika, študijný program sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. zaviazala som ju doplnením štúdia na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti. Štúdiom získala I. stupeň vzdelanie na pedagogickej fakulte v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy , študijný program špeciálna pedagogika. Vykonala štátnu skúšku z predmetov : terapeutické prístupy v špeciálnej pedagogike, špeciálna pedagogika, špeciálnopedagogické poradenstvo. Chcem sa spýtať či spĺňa týmto štúdiom kvalifikačné predpoklady na pozíciu vychovávateľky v ŠZŠ. Ďakujem.

Maria Pavlikova
gabakov

Vaša pani vychovávateľka spĺňa kvalifikačný predpoklad na svoju činnosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. , príloha č. 3, 2. diel oddiel A bod č. 18. Vyžaduje sa doplnenie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti. Vyhláška bližšie nestanovuje formu a úroveň, takže ja predpokladám, že vzdelanie, ktoré absolvovala je postačujúce. na činnosť vychovávateľky v špeciálnej škole.