2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
PaM5
Guvernantka

Dobrý deň.

Máme uchádzača na pracovnú pozíciu pedagogický asistent. Má ukončenú Vysokú školu pedagogickú v Nitre študijný odbor guvernantka s priznaným titulom Bc. dňa 3.7.1995. Tento študijný odbor bol v roku 2008 zrušený. Vo vyhláške 255/1995 som našla zaradenie guvernantka 7547 6 v kategórii 75 pedagogické vedy. Podľa Vyhlášky 1/2020 kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti PZ v kategórii pedagogický asistent je v bode 1 študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy, kvalifikačné vzdelávanie sa nevyžaduje. To znamená že naša uchádzačka má splnené kvalifikačné predpoklady a môžeme ju prijať ako kvalifikovanú pedagogickú asistentku. Pochopila som to správne?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Guvernantka

Dobrý deň,
musím Vás pochváliť. Takéto otázky sú kvalifikované, pretože ste si dali námahu s vyhľadávaním kvalifikačného predpokladu. Ale mne chýba pri bode 1 učiteľstvo, no našla som v slovníku význam slova Guvernantka (prv) domáca vychovávateľka alebo učiteľka, takže uvedené vzdelanie možno uznať ako kvalifikačný predpoklad pre pracovnú činnosť pedagogický asistent.