Hrám sa s bublikukom

Aprílová aktivita pre deti v MŠ z oblasti matematika a práca s informáciami

Hrám sa s bublikukom

Vzdelávacia oblasť

Matematika a práca s informáciami

Výkonový štandard:

  • V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom a zo skupiny predmetov.
  • V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.

Cieľ aktivity / úlohy:

  • Spočítať bubliny, ktoré vyfukujú deti zo svojho bublifuku.
  • Vyznačiť počet vyfúknutých bublín do tabuľky.

Želáme vám veľa zábavy!

Stiahnite si dokument