2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Darina Skodackova
I. atestácia

 Dobrý deň, prosím, vie mi niekto poradiť ako čo najrýchlejšie získam I. kvalifikačnú skúšku, od augusta 2008 pracujem ako riaditeľka na malotriedke, ale nemám I. atestáciu.Nakoľko sa vtedy menila legislatíva a prácu aj prihlašku mi vrátili. Musela som začať zbierať kredity,dokonca mám ukončené aj funkčné vzdelávanie, ale do augusta 2013, kedy mi končí funkčné obdobie nijako nestíham 60 kreditov.Čo robiť? 

z.duchonova
získanie 1. atestačnej skúšky

Dobrý deň, keďže presne neuvádzate koľko kreditov sa Vám podarilo k dnešnému dňu získať, uvediem aké možnosti máte.

V prípade ak ste získali minimálne 30 platných kreditov v zmysle § 47 zákona č. 317/2009 Z. z., môžete požiadať o zaradenie do prípravného atestačného vzdelávania v organizáciách, ktoré sú oprávnené atestácie vykonávať (napr. Vysoká škola, Metodicko-pedagogické centrum).

O prvú atestáciu môžete požiadať do 31.12.2012 ak ste podľa prechodných ustanovení uvedených v odsekoch 3 – 7 § 61a zákona č. 390/2011 Z. z. (za absolvovanie rigoróznej skúšky, rozširujúceho štúdia, v prípade ak vám za tieto štúdiá nebola uznaná náhrada 1. kvalifikačnej skúšky, príp. za vykonanie štátnej jazykovej skúšky). Musíte však byť splnená aj podmienku, že k 31.12.2011 ste získali 5 rokov pedagogickej praxe.

Ďalšia možnosť je prihlásiť sa na kontinuálne vzdelávanie akreditovaného programu a doplniť si chýbajúce kredity, prípadne sa prihlásiť iba na overenie profesijných kompetencií, kedy nemusíte absolvovať vzdelávanie prezenčnou formou, ale napíšete a obhájite prácu pred odbornou komisiou.