3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
hanka63
I. atestácia

Dobrý deň, ukončila som vo februári 2015 rozširujúce štúdium slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ a SŠ. Je to náhrada I. atestácie? Kto mi vydá osvedčenie o náhrade? Potrebujem ho ako doklad k výberovému konaniu na riaditeľa ZŠ. Okrem toho mám II. atestáciu pre stredné školy. Nestačí mi na výberové konanie tento doklad? (podľa zák. 317/2009 § 27 5b. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
1. atestácia

Za rozširujúce štúdium slovenského jazyka, ktoré ste ukončili vo februári 2015 za podmienky troch rokov pedagogickej praxe Vám vydá riaditeľ školy osvedčenie o priznaní 60 kreditov. Nie je to náhrada 1. atestácie. Priznávanie náhrad atestácii bolo zrušené od 1. 11. 2009. Vysvedčenie o absolvovaní rozširujúceho štúdia ko doklad na výberové konanie, ktoré by nahradilo 1. atestáciu nie je postačujúce. Slúži ako dôkaz, že ste kvalifikovaná na vyučovanie daného predmetu na základnej škole. K prihláške do výberového konania ste povinná predložiť doklad o vykonaní 1. atestácie pre podkategóriu učiteľ základnej školy.

hanka63
§ 27 uvádza, že "pedagogický

§ 27 uvádza, že "pedagogický zamestnanec, sa zaradí do kariérového stupňa
pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou ak vykonal
b) druhú atestáciu pre inú kategóriu ako tú, v ktorej je zaradený".
Ja mám druhú atestáciu, na osvedčení ktorej je napísané - kategória učiteľ strednej školy. Nie je možné na základe uvedeného paragrafu uznať moju 2. atestáciu ako 1. atestáciu pre základné školy? Ďakujem