3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lenočka
I. kvalifikačná skúška

  Chcela by som sa informovať či vysokoškolské štúdium špeciálnej pedagogiky na KU Ružomberok ukončené v r. 2008 mi neplatí ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky, lebo mnohým mojím spolužiakom ktorý pracujú v špeciálnych triedach to uznali. Pracujem v špeciálnom zariadení RC, na svoje pracovné zaradenie však využívam iné špecializačno - kvalifikačné štúdium, ktoré mám ukončené skôr v Prešove. Nerozumiem ako sa to vlastne posudzuje, že rovnaké vzdelanie neplatí pre každého rovnako? Ďakujem.

annag
Myslím, že sa to posudzuje

Myslím, že sa to posudzuje rozdielne preto, že u majstrov odbornej výchovy, pokiaľ nepôsobia v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, sa špeciálnopedagogická spôsobilosť nepovažuje za kvalifikačný predpoklad. A preto asi v RC ju neuznajú za náhradu 1. kvalifikačnej skúšky aj keď bolo štúdium ukončené pred r. 2009.

Lenočka
I.kvalifikačná skúška

ale ved etopédia ,teda práca so žiakmi s poruchami správania tiež patrí do špeciálnej pedagogiky a ešte máme v učoilišti aj mentálne retardované žiačky,tak by to mal byť kvalifikačný predpoklad.