6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Emília66
II. atestácia

Dobrý deň,
dňa 07. 10. 2020 som vykonala II. atestáciu. Atestácia bola vykonaná podľa starého zákona a doklad o jej vykonaní zatiaľ nemám.
Uvažujem správne, že žiadosť o preradenie do vyššej platovej triedy podávam riaditeľke, až keď budem mať osvedčenie o vykonaní atestácie? Čo by malo byť obsahom takejto žiadosti, odvolávam sa na aký paragraf, s akým dátumom?
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Druhá atestácia

Po získaní dokladu o vykonaní druhej atestácie, tento odovzdáte riaditeľke školy. Žiadosť netreba písať, ale ak chcete môžete. Postup do vyššej platovej triedy Vám patrí od nasledujúceho dňa po vykonaní atestácie bez ohľadu na dátum odovzdania osvedčenia o vykonaní druhej atestácie. Predpokladom na zaradenie do kariérového stupňa učiteľka s druhou atestáciou v súlade s § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. je päť rokov od zaradenia do kariérového stupňa učiteľka s prvou atestáciou.

Mária Michalíková
Druhá atestácia

Dobrý deň, chcem sa tiež k danej téme opýtať. To podľa nového zákona č. 138/2019, keď som vykonala 1. atestáciu v roku 2018 mám si 2. atestáciu uplatniť až v roku 2023?

Maria Pavlikova
Druhá atestácia

Dnes je účinný zákon č. 138/2019 Z. z. a pri uznaní druhej atestácie a zaradení pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou sa postupuje v súlade s jeho § 30 ods. 2 písm. a).

Mária Michalíková
Druhá atestácia

Ďakujem za odpoveď.

učkaM
Druhá atestácia

Chcem sa spýtať ohľadom odobratia 60 kreditov po vykonaní 2.atestácie. Atestáciu som vykonala v novembri na základe ešte starého zákona. Prídem o 60 kreditov alebo nie? Vzťahuje sa na to nový či starý zákon.
Vôbec nerozumiem tomu, ak vykonávam atestáciu podľa starého zákona, prečo mi je priznaná vyššia platová trieda až po 5 rokoch od kedy som získala prvú atestáciu.