2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mima17
I.kvalif. skúška

Dobrý deň, máme zamestnankyňu na pozícii učiteľka v špeciálnej základnej škole na plný úväzok. Má VŠ II. st. učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, osvedčenie o I. kvalifikačnej skúške z roku 1999 a osvedčenie o druhej atestácii - kategória - učiteľ z roku 2015. Teraz ide robiť aj na znížený úväzok do centrum špeciálno-pedagogického poradenstva na pozíciu špeciálny pedagóg. Chcem sa opýtať či je možné v tomto prípade využiť § 30 ods. 1 písm. b) zák. 138/2019 a zaradiť ju ako odborného zamestnanca s prvou atestáciou do pl. tr. 8. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Prvá atestácia

Vzhľadom k tomu, že obidve atestácie sú určené pre kategóriu učiteľ, je vhodné využiť § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. a zaradiť Vášho zamestnanca do kariérového stupňa špeciálny pedagóg s prvou atestáciou, ktorému prislúcha 8. platová trieda, pracovná trieda dva.