2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
I.kvalifikačná skúška

Dobý deň,chcela by som vás požiadať o konzultáciu s I. kvalifikačnou skúškou. Som VŠ II. stuňa - odbor vychovávateľstvo,som zaradená ako vychovávateľka, absolvovala som trojročné špecializačné - inovačné štúdium ako náhradu za I. kvalifikačnú skúšku, bolo uznané MŠ ako náhrada za I. kvalifikačnú skúšku. Mám byť zaradená ako pedagogický zamestnanec s I. kvalifikačnou skúškou alebo sa mi neuznáva ?

raabe
odpoveď

Otázka je dosť nezrozumiteľne sformulovaná. Vo všeobecnosti však sú dve možnosti:
1. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, päť rokov pedagogickej praxe a špecializačné inovačné štúdium, ktoré sa podľa § 9 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov považovalo za náhradu I. kvalifikačnej skúšky, ste ukončili pred 1. novembrom 2009 v kategórii vychovávateľka. Ak platí predchádzajúca veta a Vy naďalej pracujete v kategórii vychovávateľka, tak v zmysle ustanovenia § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch by ste od účinnosti citovaného zákona mali byť zaradená v kariérovom stupni vychovávateľ s prvou atestáciou.

2. Druhou možnosťou je, že ste vysokoškolské vzdelanie II. stupňa získali pred účinnosťou citovaného zákona a špecializačné inovačné štúdium ste začali taktiež pred účinnosťou zákona, ale ukončili ste ho až po jeho účinnosti, t.j. po 1. novembri 2009. V takomto prípade sa uplatní ustanovenie § 61 ods. 1 zákona a po splnení podmienok, ktoré ukladalo ustanovenie § 9 citovanej vyhlášky sa zaradíte do kariérového stupňa vychovávateľ s prvou atestáciou.

odpovedal: Mgr. Zdenko Krajčír