2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Danuska Korenova
I.kvalifikačná skúška

Dobrý deň,
- prosím Vás ako zaradiť učiteľku MŠ, ktorá má ÚSO vzdelanie požadovaného smeru a VŠ II.stupňa iného ako požadovaného smeru. V súčasnosti je zaradená do platovej triedy 9 (samostatný učiteľ materskej školy s VŠ vzdelaním II.stupňa plniaci ÚSO vzdelanie). Teraz si urobila I.atestáciu, ktorá sa viaže na dosiahnuté ÚSO vzdelanie. Podľa mňa by mala byť aj naďalej zaradená do triedy 9 (učiteľ s prvou atestáciou) a zároveň jej bude odňatý kreditový príplatok za 30 kreditov. Uvažujem správne?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
I. kvalifikačná skúška

Áno, uvažujete správne. Bude naďalej zaradená v 9. platovej triede. 30 kreditov stráca platnosť vykonaním prvej atestácie za podmienky, že absolvovala predatestačné vzdelávanie, o čom, Vám musí poredložiť osvedčenie. Ak ho neabsolvovala, potrebuje 60 kreditov v súlade s § 50 ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z.