3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Katula
Informácia o zaradení asistenta učiteľa

Dobrý deň prajem,

chcem sa opýtať jednu informáciu. Pracujem na základnej škole ako samostatný pedagogický asistent. Som po adaptačnom vzdelávaní a som zaradená do platovej triedy č.9. Pracujem, teda asistujem dieťaťu, ktoré je telesne postihnuté a podľa legislatívy patrí medzi dieťa so zdravotným znevýhodnením. V zákone č. 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa píše:  § 5a  Pracovné triedy a zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do pracovných tried" sa uvádza, že: Zamestnávateľ zaradí do pracovnej triedy dva pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v špeciálnej škole, špeciálnej triede, špeciálnom výchovnom zariadení alebo v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení pre deti so zdravotným znevýhodnením a pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu.

Ja som zaradená do platovej triedy 9 pracovná trieda 1. Je to v súlade s legislatívou správne???

Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď.

K.O.

annag
V základnej škole sú do

V základnej škole sú do pracovnej triedy 2 zaradení pedagogickí zamestnanci, ktorí vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť v špeciálnej triede. Ak vo Vašom prípade nejde o špeciálnu triedu v základnej škole, zaradenie do pracovnej triedy 1 je správne.

Katula
Veľmi pekne ďakujem za

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.