2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ela
informácie

Dobrý deň,
chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o informácie k adaptačnému vzdelávaniu. V roku 2013 som ukončila vysokoškolské vzdelanie titulom Mgr. odbor špeciálna pedagogika, následne som nastúpila do materskej školy ako učiteľka pre predprimárne vzdelávanie. Tento rok som nastúpila do inej materskej školy.
Môžem absolvovať adaptačné vzdelávanie ak mám jeden rok praxe v materskej škole, ako nekvalifikovaný pedagogický pracovník a mám 29 rokov?
Pokiaľ nie, ako mám ďalej postupovať?
Ďalej by som sa chcela spýtať do akej platovej triedy patrím ak mám 1. stupeň VŠ učiteľstvo technických predmetov, 2. stupeň špeciálna pedagogika, strednú pedagogickú školu nemám.
Vopred veľmi pekne Ďakujem.

Maria Pavlikova
Informácie

Pre učiteľku materskej školy nespĺňate vzdelanie ani na jednej úrovni, ale vzhľadom na vysokoškolské vzdelanie môžete byť zaradená najvyššie do 9. platovej triedy. V deň nástupu do materskej školy, pravdepodobne v roku 2013 ste boli začínajúcou učiteľkou so zaradením do 9. platovej triedy a mali Vás zaradiť do adaptačného vzdelávania. Ak ste ho ešte neabsolvovali, stále ste začínajúca učiteľka. Adaptačné vzdelávanie musíte absolvovať bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste kvalifikovaná.