Informácie, pomoc a rady pre učiteľov a žiakov k situácii na Ukrajine

Pre utečencov otvoria dve triedy, jazykové kurzy i klub matiek

Gramatika pre cudzincov

Učitelia by si mali uvedomiť, že slovenský jazyk je pre cudzinca veľmi náročný. Aj keď dieťa zvládne základy a dobre sa s ním dohovoria, je schopné s nimi komunikovať a v triede aktívne pracovať, nemajú vyhraté.

Viac »

Pre utečencov otvoria dve triedy, jazykové kurzy i klub matiek

ŠPÚ v spolupráci so žiackym poradným výborom predstavili program Buddy

Program vznikol z iniciatívy žiakov a študentov v žiackom poradnom výbore, ktorí sa chceli aktívne pričiniť o lepšiu a rýchlejšiu integráciu nových spolužiakov z Ukrajiny.

Viac »

Pre utečencov otvoria dve triedy, jazykové kurzy i klub matiek

Pre utečencov otvoria dve triedy, jazykové kurzy i klub matiek

Na kúpalisku pribudne nová služba. Mesto Košice otvorí v Základnej škole (ZŠ)Tomášikova dve triedy výlučne pre ukrajinské deti. Od pondelka otvorí aj Klub pre ukrajinské matky a deti. Zároveň spúšťa jazykové kurzy slovenčiny. Informovala o tom viceprimátorka mesta Lucia Gurbáľová (KDH).

Viac »

Pomôžte novým ukrajinským žiakom zorientovať sa vo vašej škole

Pomôžte novým ukrajinským žiakom zorientovať sa vo vašej škole

Všetci vieme, za akých stresujúcich okolností nastupujú ukrajinské deti do našich škôl. Nová krajina, nové prostredie, celkom nový život. A nová škola. A navôkol len latinka. Pomôžte vašim novým žiakom z Ukrajiny spoznať priestory vašej školy pomocou obrázkov na vytlačenie s názvami v ukrajinskom jazyku, ktoré ich lepšie zorientujú v neznámych priestoroch.

Viac »

Ako Slováci pomáhajú ukrajinským deťom? Vzdelávacou apkou, rozprávkami aj spoločnosťou

Ako Slováci pomáhajú ukrajinským deťom? Vzdelávacou apkou, rozprávkami aj spoločnosťou

Za prvé dva týždne vojna na Ukrajine vyhnala z domovov viac ako dva milióny ľudí. Podľa OSN až milión z utečencov tvoria deti. Na Slovensku sa ihneď zdvihla vlna podpory a solidarity. Forbes.sk sa pozrel na aktivity tunajších súkromných spoločností a iniciatívy, ktoré pomáhajú ukrajinským deťom zvládnuť tieto krízové situácie.

Viac »

Rady ako umiestniť dieťa do slovenskej školy

Rady ako umiestniť dieťa do slovenskej školy

Ministerstvo školstva vytvorilo užitočnú bilingválnu pomôcku pre rodičov ukrajinských detí, ktoré chcú umiestniť do slovenskej školy. Materiál je v slovenskom aj ukrajinskom jazyku. Prečítajte si, ako postupovať v tejto mimoriadnej situácii pri prihlasovaní dieťaťa do školy.

Ako pripraviť žiakov na mimoriadne situácie?

Ako pripraviť žiakov na mimoriadne situácie?

Spoločným prianím posledných týždňov je, aby sme ani my ani naše deti nepotrebovali informácie o tom, ako rozoznať vzdušný poplach či ako správne nasadiť plynovú masku a ako reagovať v mimoriadnych situáciách. Aktuálna situácia na Ukrajine nás núti zamýšľať sa aj nad témami ochrany života a zdravia a prepojiť ich v jednotlivých vyučovacích predmetoch na školách. Z metodiky Ochrana života a zdravia vyberáme dôležité informácie týkajúce sa situácie na Ukrajine, ktoré môžu využiť učitelia základných škôl.

1. Čo by mali vedieť žiaci prvého stupňa ZŠ o mimoriadnych situáciách
Prvý ročník

Druhý ročník

Tretí ročník

Štvrtý ročník

2. Varovné signály civilnej ochrany

3. Evakuácia obyvateľstva

4. Evakuácia školy a žiakov

Ako poskytnúť podporu deťom v dnešných dňoch?

Ako poskytnúť podporu deťom v dnešných dňoch?

Slovo vojna sa od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine skloňuje denne. Nevyhnú sa mu ani detské uši. Ako deťom pomôcť a poskytnúť im podporu v spleti informácií, emócií a atmosféry, ktorá nastala v dôsledku tragickej situácie na Ukrajine? Slovenská komora psychológov pripravila užitočný materiál, ktorý sprehľadnil vhodnú komunikáciu tejto témy smerom k deťom.

Viac »

Pomôcka na komunikáciu s Ukrajincami

Pomôcka na komunikáciu s Ukrajincami

V súvislosti s prijímaním ukrajinských detí do škôl a škôlok, zverejňujeme dokument, ktorý vám pomôže zorientovať sa v ukrajinskom jazyku, vedieť rozlíšiť písmená ukrajinskej abecedy. Nájdete v ňom základné slovíčka a frázy na pomoc pri komunikácii s ukrajinskými deťmi ale aj ich mamami a rodinami.


Zdroj: www.ukrainski.online, materiál pripravili: Anastasija Herasymuk, Damian Adamczuk, Veronika Goldiňáková

Viac »

Ako s deťmi hovoriť o hrôzach vojny?

Ako s deťmi hovoriť o hrôzach vojny?

Možno ste sa už sami stretli s otázkami vašich žiakov o vojne. Vedeli ste reagovať? Zhrnuli sme do 4 bodov zásady, na čo by ste mali pri tejto citlivej téme myslieť a dodržať.

Viac »

ROZVÍJAME KRITICKÉ MYSLENIE ŽIAKOV

Rozvíjame kritické myslenie žiakov

V aktuálnej situácii pri vojnovom konflikte sa opäť ako pri pandémii presviedčame, ako veľmi je dôležité kritické myslenie, teda rozlišovanie názorov od faktov, pravdu od nepravdy či dôveryhodný zdroj informácií od nedôveryhodného. Naučte svojich žiakov kriticky myslieť. Vypočujte si zo záznamu webinár na túto tému.

Viac »

V Petržalke uvažujú nad zmenou názvu ZŠ A. Karpova na Černyševského

V Petržalke uvažujú nad zmenou názvu ZŠ A. Karpova na Černyševského

Návrh na zmenu mena vyvstal po konzultácii miestnej školskej komisie s riaditeľkou školy, ktorá o vyjadrenie k ponechaniu, respektíve odňatiu čestného názvu požiada členov rady školy.

Viac »

Rezort školstva radí, ako školákom pomôcť so spracúvaním situácie na Ukrajine

Rezort školstva radí, ako školákom pomôcť so spracúvaním situácie na Ukrajine

Minister školstva Branislav Gröhling odporúča opierať sa o historické fakty a dôveryhodné zdroje informácií.

Viac »

Podpora žiakov spojená s vojnou na Ukrajine

Podpora žiakov spojená s vojnou na Ukrajine

Návrat žiakov po jarných prázdninách do škôl spojený s vojnou na Ukrajine a potrebou adaptácie na vzniknutú situáciu

Viac »

Učitelia vojnu vysvetľujú citlivo. Najťažšie ju znášajú žiaci z prihraničných oblastí

Učitelia vojnu vysvetľujú citlivo. Najťažšie ju znášajú žiaci z prihraničných oblastí

Školy zaradili do výučby aktuálnu situáciu. Riaditelia iniciujú humanitárnu pomoc a v triedach sú pripravené miesta pre ukrajinské deti.

Viac »

Slider image: