3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Pavelkova Mariana
inovačné vzdelávanie

Dobrý deň! Je povinnosťou učiteľa oznámiť, že sa prihlásil na vzdelávanie, aj keď ho vykonával vraj po pracovnej dobe? Načo je potom ročný plán kontinuálneho vzdelávania? Ďakujem Maria

Maria Pavlikova
Inovačné vzdelávanie

V §2 ods. 2 a 3 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. je uvedené, že riaditeľ školy na prihláške na kontinuálne vzdelávanie potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca (učiteľa) do kariérového stupňa, kariérovej pozície a kategórie, príp. podkategórie. Nevydáva súhlas so zaradením na kontinuálne vzdelávanie. Ak učiteľ nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie učiteľa, poskytovateľ posúdi oprávnenie na zaradenie na základe príslušných dokumentov.
V súlade s § 47a ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. riaditeľ školy získané kredity uzná alebo neuzná na účely vyplácania kreditového príplatku.
Pritom nie je rozhodujúce, či vzdelávanie prebiehalo v čase osobného voľna učiteľa, či prihláška bola podpísaná riaditeľom školy, či bolo alebo nebolo v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, dôležité je posúdenie riaditeľom, či vzdelávanie je potrebné pre školu a či je v súlade s jej zameraním.
Ročný plán kontinuálneho vzdelávania musí byť spracovaný a prerokovaný so zriaďovateľom, ale učiteľ sa môže vzdelávať aj mimo plánu kontinuálneho vzdelávania.

Pavelkova Mariana
poďakovanie

Ďakujem za odpoveď. Zo zákona nám vyšlo to isté, ale keď to odborník potvrdí, má človek istotu.Ešte raz ďakujem.