1 príspevok / 0 nový
Mima17
Inovačné vzdelávanie

Dobrý deň, zamestnankyňa mi priniesla osvedčenie o inovačnom vzdelávaní s dátumom vystavenia 16.2.2022 s názvom: Zvládanie záťažových situácií a konfliktov cestou sebapoznania - v rozsahu 25 hodín. Podľa novely zákona č. 138/2019 § 55 ods. 3 je od 1.1.2022 inovačné v rozsahu najmenej 50 hodín. Teraz neviem, že keď to inovačné začala ešte pred novelou stačí jej tých 25 h. alebo už musí mať 50 h.? Uvedená zamestnankyňa je učiteľkou ŠZŠ na plný úväzok a zároveň aj špeciálnym pedagógom na znížený úväzok v CŠPP. Patrí jej tento príplatok z každého úväzku, nakoľko nikde nevidím či to robil ako pedagogický zam. alebo odborný zam.. Ďakujem