2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
gazdovamarianna...
ivetka

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o informáciu ohľadom kvalifikovanosti. Mám ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach absolvované v metodicko-pedagogickom centre, ukončené v roku 2013.
Môžem pracovať ako kvalifikovaná vychovávateľka v školskom klube detí prípadne pedagogický asistent?

ďakujem za odpoveď ivetka

Maria Pavlikova
Ivetka

Vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XIII., písm. D bod 9 a v časti XVII., písm. D bod 3 sa uvádza vzdelanie úplné stredné vzdelania a špecializačné kvalifikačné štúdium pre vychovávateľov a pedagogických asistentov absolvované v metodicko-pedagogickom centre, skončené do 31. augusta 2010. Nemám vedomosť, či sa to vzťahuje aj na vzdelanie ukončené v roku 2013, teda, či ste kvalifikovaná. Obráťte sa na MŠVVaŠ SR.