2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ivula26
ivula26

Dobrý deň pani Pavlíková, máme asistenta učiteľ má ukončené vysokoškolské vzdelanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor biológia-geografia- štátna skúška. Na škole robí asisitenta učiteľa a má nadpočetné hodiny- učí 4 hodiny týždenne geografiu. Môžeme ho zaradiť do 7 PT alebo len do 6PT? Ďakujem.

Maria Pavlikova
ivula26

Nemyslím, že asistent učiteľa má štyri nadpočetné hodiny. Ak má plný pracovný úväzok ako asistent učiteľa a úspešne absolvoval adaptačné vzdelávanie, zaradíte ho do 6. platovej triedy. Ako učiteľovi, ktorý je kvalifikovaný, dáte pracovnú zmluvu na 4 hodiny týždenne a zaradíte ho do 7. platovej triedy.