4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
JanaKulmanová
Jana

Dobrý deň p. doktorka Pavlíková,
po všetkých odpovediach, čo som sa dočítala na fóre ohľadom vykonania atestácií a preradenia do vyššej platovej triedy a o odoberaní kreditov za vykonanie atestácií som si istá, že mám jednu zamestnankyňu zle zaradenú z dôvodu vykonania II. atestácie. Objasním. Prvú atestáciu vykonala 12.01.2018 a od 13.01.2018 bola zaradená ako zamestnanec s I. atestáciou, pri I. atestácii sme jej aj odobrali kredity 60 a preradili hneď na druhý deň do vyššej pl.triedy + ešte jej ostal kreditový príplatok 12 %, lebo mala zostatok 93 kreditov, lebo to išlo podľa starého zákona, ale II. atestáciu vykonala 16.01.2020, hoci žiadosť o vykonanie a atestačnú prácu odovzdala 26.06.2018, ale keď som to dobre pochopila v odpovediach na fóre, už sa postupuje podľa nového zákona a kredity sme jej mali ponechať 12% - po novom príplatok za profesijný rozvoj do 31.08.2026 ale do 9. pl. triedy sme ju mali preradiť až 13.01.2023 t.j. 5 rokov od zaradenia do kategórie zamestnanec s I. atestáciou, ale my sme ju preradili hneď 17.01.2020 do 9. pl. triedy, čo s tým? prosím čo my poradíte, išlo o neoprávnené vyplácanie mzdy z dôvodu zlého zaradenia? ako by sme to mali riešiť. ďakujem.

Maria Pavlikova
Jana

Je pravdou, že ste ju nemali zaradiť do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou od 17. 1.2020, ale až od 13. 1. 2021. Ak ste jej prestali vyplácať kreditový príplatok (príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. nie je to až také zlé. Urobíte úradný záznam, stanovíte nové oznámenie o výške a zložení funkčného platu od 17. 1. 2020, kde ju zaradíte do 8. platovej triedy a priznáte príplatok podľa § 32g zákona. Vypočítate rozdiel v plate a po konzultácii s riaditeľom to vykompenzujete . Ak ste jej uznali atestáciu a nechali príplatok, je preplatkom na mzde celý rozdiel v platovej triede, ktorý by ste mali postúpiť na škodovú komisiu, pretože vymáhať od zamestnankyne by ste to nemali. A dajte si záväzok, že budete pravidelne čítať školský portál.

JanaKulmanová
Nesprávne zaradenie

Ďakujem p. Pavliková, 13.01.2021? a nie 13.01.2023, lebo 5 rokov od zaradenia do 8. pl.triedy, dobre chápem.

Maria Pavlikova
Nesprávne zaradenie

Ospravedlňujem sa, samozrejme 13. 01. 2023.