2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Janka 1
Jana

Učiteľka v MŠ absolvovala inovačné vzdelávanie s názvom Slovensko, vlasť moja určené pre učiteľov materských škôl v rozsahu 50 hodín dňa 28.8.2023 plus ešte jedno inovačné vzdelanie s názvom rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského a mladšieho školského veku a projektové vyučovanie v rozsahu 50 hodín určené pre učiteľov materskej školy dňa 27.6.2023.Má nárok na príplatok za profesijný rozvoj podľa paragrafu 14 e ods. 1 písm. d?

Maria Pavlikova
Jana

Dobrý deň,
Vaša učiteľka má nárok na príplatok za profesijný rozvoj za absolvované inovačné vzdelávania v súlade s § 14e zákona č. 553/003 Z. z. a to za každé inovačné vzdelávanie vo výške 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy do ktorej je zaradená. Priznávať ho budete v súlade s ostatnými odsekmi uvedeného paragrafu. Niečo sa Vám nezdá alebo si to chcete iba utvrdiť ?