2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Jana Feciľaková
JanaF

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť so zaradením pedagogického zamestnanca - učiteľa informatiky na strednej škole. Zamestnanec, ktorý u nás pracuje ako správca počítačovej siete (t.j. ako nepedagogický zamestnanec) bude od 1.12.2019 vyučovať v ďalšom pracovnom pomere predmet informatika. Má ukončené učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ a špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky na MPC ukončené v r.2005. Ako učiteľ informatiky pôsobil len do r. 2007 cca 2 roky. Adaptačné vzdelávanie podľa bývalej 317/2009 Z.z. nevykonal pretože od r. 2007 už pracoval len ako informatik. Je potrebné ho zaradiť do kariérového stupňa začínajúci učiteľ v 6 platovej triede?

Maria Pavlikova
JanaF

Vzhľadom na doterajšiu pedagogickú prax by som odporučila adaptačné vzdelávanie pre začínajúceho pedagogického zamestnanca.