7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Jarina
Jarina

Dobrý večer.
Prosím Vás o odpoveď na otázku : Čo mi hrozí, ak v priebehu školského roka nesplním podmienku mať 20 hodín aktualizačného vzdelávania, ktoré sú pre pedagóga povinné - dané zákonom. Doposiaľ mi túto otázku nikto povolaný nezodpovedal. Začínam si myslieť, že na túto otázku nie je žiadna relevantná odpoveď.... .
Ďakujem.
S pozdravom a úctou Jarina

Maria Pavlikova
Jarina

Dobrý deň,
nikto Vám nevie odpovedať a ani nikoho to netrápi. Spýtajte sa riaditeľa školy, ten by mal vedieť ako sa k tomu postaví. Dovolím si otázku a prečo by ste aktualizačné vzdelávanie nemali absolvovať ? Bude Vám to na ujmu ?

Jarina
Aktualizačné vzdelávanie

Ďakujem za odpoveď.
Aktualizačné vzdelávanie mi nie je na ujmu, problém pre mňa je skôr v tom, že si za neho platím, hľadám si ho po internete , otravujem všetkých naokolo a nakoniec zisťujem, že som jediná aktívna....... Ujmu teda pociťujem predovšetkým v peňaženke- som zaradená v najnižšej triede, ako samostatný pedagogický zamestnanec (pracujem v škole 11 rokov) . Atestáciu nemám, pretože mi môj nadriadený neumožnil dopracovať sa k nej.....čím chcem len povedať, že mi nepodpísal vzdelávanie mimo MPC a MPC bolo vždy preplnené (všetci si rýchlo zberali kredity , mala prísť zmena v podmienkach a dopracovať sa k atestácii nemalo byť tak jednoduché ) . MPC ma teda pre ,,preplnenosť" nikdy nezaradilo do programu na ktorý som sa prihlásila - (poznámka: moji spolužiaci sú dávno atestovaní a nie vďaka školeniam v MPC ako tisíce iných učiteľov) .
Ale aj vďaka Vašej odpovedi a doštudovaniu si legislatívy zisťujem, že aktualizačné vzdelávanie mi má zabezpečiť zamestnávateľ - prip. garant . A v tomto prípade som ochotná absolvovať aj 30 hodín, ktoré pre mňa budú prínosom. Mala som obavy, že ak si nesplním 20 h aktualizačného vzdelávania v každom školskom roku, bude to v budúcnosti opäť prekážka na ceste k atestácii..... A aby moja otázka na Vás nezapôsobila ako otázka ,, lenivého učiteľa,, tak len na záver doplním , že mám vyštudované 3 odbory na rozdielnych vysokých školách, zaujímam sa o webináre - ktoré mi pomáhajú zlepšovať sa, zúčastňujem sa na online odborných školeniach , ktoré ponúka MPC, taktiež sa mi podarilo (konečne) dostať sa na inovačné vzdelávanie, ktoré prebieha tiež v MPC....trápiť sa nad tým, ako sa ešte dopracovať k 20 h aktualizačného vzdelávania, bolo pre mňa nočnou morou. Som teda rada, že o tom či to bude 20 h a o čom bude aktualizačné vzdelávanie rozhodne za mňa zamestnávateľ......
Ešte raz ďakujem za odpoveď . Prajem pokojné dni.....

signum
Vychovávateľ ŠI

Dobrý deň pani Pavlíková,
prosím o info:
záujemca o prácu vychovávateľa na školskom internáte má dosiahnuté vzdelanie Bc. - ukončené v r. 2021 na Fakulte prír. vied: geológia, technická mineralógia. Má DPŠ na získanie pedagogickej pôsobnosti na výchovno-vzdelávaciu činnosť na SOU(ukonč. 2002), pedagogická FA UK - ako majster odborného výcviku (1999-2009).
Od júna 2021 doteraz pôsobí ako majster odborného výcviku.
Čo je potrebné doplniť, aby mohol vykonávať prácu vychovávateľa na stredoškolskom internáte a ako ho možno zaradiť???
Ďakujem krásne za odpoveď a prajem pekný deň.

Maria Pavlikova
Vychovávateľ ŠI

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3. Váš uchádzač je nekvalifikovaný ako vychovávateľ. Ak Bc. vzdelanie ukončil v roku 2021, musí absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na pracovnú činnosť v kategórii vychovávateľ. Pravdepodobne sa dá uplatniť § 83 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. V tom prípade ho zaradíte do 6. platovej triedy.

Maria Pavlikova
Aktualizačné vzdelávanie

Dobrý deň,
svojou odpoveďou som Vás naviedla na "správnu cestu". Presne tak, ako to uvádzate v druhom odseku v tejto druhej otázke. Za aktualizačné vzdelávanie je zodpovedný zamestnávateľ. Myslela, som, že sa ho nechcete zúčastniť, preto som tak odpovedala, že Vám nemôže byť na ujmu. Ja viem, že prístup zo strany zamestnávateľa je dosť subjektívny k jednotlivým zamestnancom a ich vzdelávaniu.

Renata Solárová
Aktualizačné

Dobrý deň, som na dlhodobej Pn, po operácii, čiže aktualizačného vzdelávania sa nemôžem zúčastniť,zamestnávateľ však pri financovaní vzdelávania použil aj "príspevok" na mňa, čo v takom prípade? Ak bude odo mňa vyžadovať, aby som si po PN urobila vzdelávanie vo vlastnej réžii,je dosť diskriminačné, tiež ako poukazovanie na nesplnenie vzdelávania...Ako sa postupuje pri takýchto zamestnancoch, čo sú na dlhodobých PN?