JESEŇ - september 2018

Jeseň

Začína sa astronomickou rovnodennosťou a končí zimným slnovratom. Je jedným z ročných období, nasleduje po lete a predchádza zime. Jesennými mesiacmi sú september, október a november, ale aj marec, apríl a máj. Skúste uhádnuť prečo ...

V prvom Kaleidoskope tohto školského roka sme pre Vás pripravili „jesenný koktail“, trochu listov, šarkany, vietor a najmä pohár vína. Ponúknite sa ...

Tím Školského portálu

Biológia - Semená rastlín

Semeno, zrno alebo jadro je rozmnožovacím orgánom semenných rastlín (výtrusné rastliny sa rozmnožujú výtrusmi). Skladá sa zo štyroch hlavných častí: osemenie, endosperm, deložné lístky a hypokotyl.  Na to, aby semeno vyklíčilo, musí sa nachádzať vo vhodných podmienkach. Ako sa k nim dostane, keď dozreje?  Ako sa vlastne semená šíria, pohybujú, keď nemajú ani nohy, ani krídla a dokonca sa nevedia plaziť.

V našom pracovnom liste sa dozviete viac...

Tematický celok:

 • Živé organizmy a ich stavba

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Poznať stavbu rastlinného tela.
 • Porovnať časti tela machu a kvitnúcej rastliny na ukážke.
 • Vysvetliť základné funkcie orgánov tela kvitnúcej rastliny.

Stiahnite si dokument

Fyzika - Fúka? Nefúka!!!

Studený vzduch klesá, spôsobuje zvýšenie tlaku, teplejší vzduch naopak stúpa nahor a zapríčiňuje vznik oblasti nízkeho tlaku vzduchu. Takto sa vzduch pohybuje v atmosfére, takto vzniká vietor.

Poznáme viacero druhov vetra: bríza, cyklón, víchrica, orkán či najsilnejšie tornádo (s rýchlosťou viac ako 500 km za hodinu). 

Pripravili sme si pre vás postup na výrobu jednoduchého zariadenia na určenie smeru vetra.

Takto budete vždy vedieť odkiaľ fúka.

Tematický celok:

 • Skúmanie premien skupenstva látok

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Zrealizovať a vyhodnotiť meteorologické pozorovania a merania.

Stiahnite si dokument

Chémia - Víno

Je to alkoholický nápoj, ktorý sa vyrába alkoholovým kvasením vylisovanej šťavy z plodov viniča hroznorodého. Toto vie takmer každý, ale ako sa víno člení (samozrejme nejde nám o farbu...)? U nás, podľa platného zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve na: prírodné a upravované, potom na odrodové, značkové, cuvée a výber, okrem toho podľa obsahu cukru, ak ide o tiché vína na suché, polosuché, polosladké a sladké. Sekty to majú o niečo zložitejšie, môžu byť brut nature, extra brut, brut, extra dry, sec, demi-sec a doux.

Na dnes už o víne stačilo... poďme experimentovať, náš pokus bude takmer biblický, zmeníme vodu na víno a naopak... neveríte?

 

Tematický celok:

 • Acidobázické reakcie

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Vedieť vysvetliť pozorované javy na základe chemických zákonov.

Medzipredmetové vzťahy

Fyzika: Vlastnosti látok.

Stiahnite si dokument

Matematika - Šarkany a draky

Vedeli ste, že púšťaním šarkanov sa ľudia bavia viac ako 3000 rokov? Prvých si ľudia púšťali v Ázii, na výrobu kostry použili bambus, ktorý potom vyzdobili farebným hodvábom.

Skúste si svojho lietajúceho jesenného draka vyrobiť spolu s nami. 

Tematický celok:

 • Obsah obdĺžnika, štvorca a pravouhlého trojuholníka v desatinných číslach, jednotky obsahu

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Vyriešiť úlohy z praxe na výpočet obvodov a obsahov útvarov zložených zo štvorcov a obdĺžnikov.
 • Rozvíjať logické myslenie.

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Jesenné listy

S končiacim sa letom sa postupne skracujú dni, predlžujú noci a znižuje vonkajšia teplota. To je signál pre stromy, ktoré sa postupne pripravujú na zimu, ktorá je pre nich obdobím pokoja. Látky, ktoré listy vytvorili fotosyntézou, sa sťahujú do konárov, kmeňov a koreňa.

Zelené listové farbivo chlorofyl sa nakoniec rozkladá. Takto sa „dôstojné“ zelené stromy menia na veselé farebné – žlté a oranžové, zafarbené xantofylom alebo flavónom, červené antokyánom alebo karoténom.

Užite si túto hru farieb prírody, lebo v zime nás čaká už len pohľad na holé konáre.

Na listy sme sa zamerali aj v pracovnom liste.

 

Tematický celok: Rastliny a huby

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied.

 • Vedieť porovnať rovnaké a rozdielne vlastnosti živočíchov.
 • Uviesť príklady mláďat rôznych druhov živočíchov.

Stiahnite si dokument