Jesenné sudoku

Októbrová aktivita pre detí do MŠ z oblasti Človek a príroda.

Jesenné sudoku

Vzdelávacia oblasť:
Človek a príroda

Podoblasť:
Vnímanie prírody

Výkonový štandard:

  • Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.
  • Vymenuje ročné obdobia.
  • Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka.
  • Identifikuje prvky počasia a realizuje krátkodobé pozorovania zmien v počasí.

Pomôcky:
papier s vytlačenou aktivitou, nožnice na vystrihovanie, lepidlo, farbičky

Postup:

  • Vystrihnite zo spodnej časti vytlačenej aktivity jednotlivé časti so symbolmi.
  • Skúšajte ich na pole umiestniť tak, aby vo štvorci, riadku aj stĺpci bol každý symbol vždy len jedenkrát.
  • Nalepte jednotlivé symboly na príslušné miesto.
  • Obrázky si môžete aj vyfarbiť.

Stiahnite si dokument

Odporúčame: SVET ŠKÔLKARA

Svet škôlkaraUž viete, ako plánovať a realizovať výchovu a vzdelávanie vo vašej materskej škole podľa nového ŠVP? Práve pre vás je tu náš sprievodca, ktorý ponúka riaditeľom a pedagógom v materskej škole aktivity pre všetky vzdelávacie oblasti - a to v súlade s novým Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy. Viac informácií.