2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Júlia Šingerová
julia

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom DPŠ. Mám vyštudovaný odbor : sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, II. stupeň, čo je neučiteľský odbor ale kedy si urobím DPŠ mohla by som pôsobiť ako učiteľ? A ak áno, tak ktorých predmetov a na akej škole? Vopred ďakujem

Maria Pavlikova
Julia

Vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. sú uvedené kvalifikačné predpoklady na vyučovanie jednotlivých predmetov všetkých druhov a typov škôl. Rovnako je tam uvedené, aké vzdelanie si musíte doplniť, aby ste boli kvalifikovaná na konkrétny prredmet.