Kaleidoskop – apríl 2019

Pekný jarný deň,

v aprílovom kaleidoskope sa dozviete viac o klíčení, topení ľadu, cholesterole (jarné opekačky radšej s mierou) a prvých kvetoch.

Ste zvedaví? Aspoň tak trošku?

Tím Školského portálu vám želá pokojné prežitie Veľkej Noci

... a najmä oddýchnite si.

Biológia - Kvitnú ako prvé

V teplejších oblastiach Slovenska patria medzi prvé jarné kvety hlaváčik jarný (Adonis vernalis), poniklec lúčny a poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) a (Pulsatilla pratensis), kosatec nízky (Iris pumula), fialky (Viola) a pečeňovník trojlaločný (Hepatica Nobilis). Ako je to u vás? Ktoré kvietky vídate ako prvé? Možno práve na ne sa zameriava náš pracovný list.

Tematický celok:

 • Živé organizmy a ich stavba

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Vysvetliť základné funkcie orgánov tela kvitnúcich rastlín.

Stiahnite si dokument

Fyzika - Kryosféra

Kryosféra označuje tú časť zeme, ktorá je trvalo pokrytá ľadom alebo snehom. Patrí sem oceánsky ľad na póloch, snehová pokrývka v zimných mesiacoch, ľadové čiapky na vrcholoch hôr, permafrost a ľadovce. Predstavte si, že v januári sa nachádza kryosféra na 23 % povrchu severnej pologule. Je súčasťou globálnej klímy a má nezastupiteľnú úlohu v systéme zrážok, hydrologickom cykle a vzniku vzdušných prúdov. Čas, po aký vydrží zamrznutá voda, je rôzny. V našom experimente tuhá nevydrží dlho

Tematický celok:

 • Topenie

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Opísať kolobeh vody v prírode.
 • Pripraviť a zrealizovať pokus podľa návodu.
 • Zaznamenať výsledok pokusu.
 • Prezentovať výsledky pozorovania pokusu.
 • Opísať a vysvetliť jav prezentovaný v pokuse.

Stiahnite si dokument

Chémia - Cholesterol

Cholesterol je tukovou látkou. Nachádza sa v krvi. Je nevyhnutný pre správne fungovanie ľudského tela, potrebuje ho každá bunka. Prenášaný je pomocou lipoproteínov HLD a LDL. Nezabudnite, cholesterol je len jeden, v krvi sa pohybuje naviazaný na dve rôzne bielkoviny. Laicky sa hovorí, že HDL je dobrý a LDL je zlý Alebo je to naopak Skúste si náš experiment a dozviete sa viac.

Tematický celok:

 • Zlúčeniny uhlíka

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Uviesť zdroje a význam prírodných látok.

Stiahnite si dokument

Matematika - Zrážky na Slovensku

Vedeli ste, že najdaždivejšie miesto na Slovensku je Zbojnícka chata a najvyšší úhrn tam bol v roku 1938 a to 2 725 mm? Ak by sme sa pozreli do sveta, najvyššie zrážky sú na ostrove Kauai, je to neuveriteľných 12 090 mm a naopak, kde najdlhšie nepršalo? Je to Arica v Chile a dážď nevideli 14 rokov. Aj náš – váš pracovný list je daždivý, schladí aj osvieži

Tematický celok:

 • Počtové výkony s prirodzenými číslami

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Spamäti alebo písomne sčítať a odčítať primerane veľké prirodzené čísla.

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Germinácia

Germinácia alebo klíčenie je vývoj nových rastlinných organizmov bunkovým delením zo semien. Aká je ideálna teplota na klíčenie? Nie je to natoľko jednoduché, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Rastliny majú rozdielne optimálne podmienky na klíčenie. Zaujímavé je, že zo zeleniny má túto teplotu najvyššiu uhorka, pri teplote 35 ℃ vyklíči za 3 dni až 99 semien. Chcete vedieť o klíčení viac - máme pre vás experiment.

Tematický celok:

 • Rastliny a huby

Žiak pozná životný cyklus rastlín.

 • Žiak pozná životný cyklus rastlín.
 • Žiak vie, že zo semien na jar vyrastajú nové rastliny.

Stiahnite si dokument