Kaleidoskop - december 2018

Dobrý deň,

posledný tohtoročný Kaleidoskop venujeme sviatku svetla Chanuke – je o židovský sviatok zasvätenia, začína sa 25. deň v židovskom mesiaci kisev a trvá osem dní. Je spomienkou na znovuzasvätenie Jeruzalemského chrámu Makabejcami po jeho znesvätení Antiochom IV. Epifanom. Všetky naše úlohy sa spájajú so svetlom.

V poslednom tohtoročnom Kaleidoskope by sme vám chceli zaželať pokojný koniec roka, cez prázdniny si najmä oddýchnite a vychutnajte sviatočné dni s vašimi najbližšími.

A samozrejme P.F. 2019 :)

Biológia - Fluorescencia

Odborníci definujú fluorescenciu ako jav, pri ktorom dochádza k vyžarovaniu svetla látkou, ktorá predtým pohltila elektromagnetické žiarenie. Je podkategóriou luminiscencie – studeného žiarenia. Mechanizmus je daný schopnosťou látky pohlcovať elektromagnetické žiarenie a najmä schopnosť nazhromaždenú energiu následne vyžiariť v podobe emisného žiarenia. Znie to príliš zložito? Neviete si to predstaviť? Nevadí … náš pokus vám napovie viac.

Tematický celok:

• Základné životné procesy organizmov.

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

• Zhodnotiť význam jednotlivých životných procesov pre život organizmov. • Zdôvodniť odlišnosť stavby a funkcie rastlinnej a živočíšnej bunky

Medzipredmetové vzťahy:

Chémia: Prírodné látky. Vlastnosti látok.

Fyzika: Vlastnosti látok

Stiahnite si dokument

Fyzika - Svetlo

Svetlo inak nazývané svetelné žiarenie, svetelná radiácia, svetelné vlny, časť elektromagnetického spektra, svetelné pásmo môže byť: viditeľné svetlo, vnímané viditeľné svetlo, optické žiarenie v širšom zmysle, optické žiarenie.

Svetlo môže byť zdroj svetla, svietidlo, lampa... Pripravili sme pre vás pokus so svetlom. Verte alebo nie, uvidíte svetelného pavúka.

Tematický celok:

  • Lom svetla

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  • Formulovať hypotézy a overiť ich experimentom.

Medzipredmetové vzťahy:

Chémia: Vlastnosti látok.

Stiahnite si dokument

Chémia - Sviatok svetiel

Chanuka je židovský sviatok svetiel. Pôvod sviatku je spojený s oslobodením jeruzalemského chrámu. Keď chrám vyčistili a zapálili večné svetlo, zistili, že majú olej len na jeden deň. Najkratší čas na výrobu lampového oleja bolo osem dní. Tradícia hovorí, že sa stal zázrak a malé množstvo oleja vydržalo osem dní. Na pamiatku sa v židovských rodinách zapaľuje počas ôsmich dní osem sviec – každá jeden deň. 

Pripravili sme pre vás pokus, nebude to žiaden zázrak, ale prekvapivo ... budeme zapaľovať kov.

Tematický celok:

  • Významné chemické prvky a zlúčeniny

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  • Overiť prakticky priebeh a výsledky oxidačno-redukčných reakcií.

Stiahnite si dokument

Matematika - Slnovrat

Nazývame ho aj solstícium. Je jeden z dvoch okamihov (dní) za rok, počas ktorých zemská os smeruje najviac “preč od Slnka” alebo smeruje najviac “smerom k Slnku”. Rozlišujeme letný - júnový a zimný - decembrový, oba nastávajú v 21. deň v mesiaci, jeden pripadá na jún a druhý zasa na december. Slnovraty sú spojené s najdlhším a najkratším dňom v roku. Kedy Slnko vychádza a kedy zapadá? Ako sa to mení mesiac po mesiaci?

Všetko sa dozviete v našom pracovnom liste.

Tematický celok:

  • Slovné úlohy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  • Riešiť jednoduché slovné úlohy.
  • Rozvíjať logické myslenie.

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Chanukija

Nazýva sa aj chanuková menora, hebrejsky חנוכיה, je židovský deväťramenný svietnik, ktorý sa zapaľuje počas osemdňového sviatku svetla Chanuka.

Svietnik má osem ramien, v rovnakej výške, deviate pomocné sa nazýva šamaš. Jeho názov môžeme preložiť ako sluha alebo pomocník, je umiestnené vyššie a slúži na zapaľovanie ostatných sviec.

Pripravili sme si pre vás pokus, v ktorom zistíte, či je viditeľné svetlo neviditeľné.

Tematický celok:

Neživá príroda a skúmanie prírodných javov

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  • Vedieť, vysvetliť, že Mesiac nesvieti, ale odráža svetlo dopadajúce naň zo Slnka.

Stiahnite si dokument