Kaleidoskop – december 2019

Dobrý deň,

posledný tohtoročný prírodovedný kaleidoskop bude tak trochu studený a zasnežený. Indický spisovateľ Sri Chinmoy napísal, že “láskavosť je ako sneh. Všetko, čo pokryje, urobí krajším.” A je to tak – zasnežené polia, hory, ulice pôsobia krajšie, čistejšie a pokojnejšie. Sneh prikrýva a ukazuje stopy toho, kto práve prešiel. Želáme vám pokojné sviatočné dni, oddýchnite si s vašimi milovanými.

Tím redakcie

Biológia - Je chrípková sezóna…

Chrípková sezóna trvá u nás približne od novembra do apríla nasledujúce roka, pokrýva celé zimné obdobie. Chrípka je nákazlivé, infekčné ochorenie, ktoré sa šíri pomerne rýchlo. Nákaza sa prenáša kvapôčkovou infekciou. Infekčný aerosól, ktorý vzniká pri kašľaní alebo kýchaní sa do organizmu dostáva cez očné spojivky a horné dýchacie cesty. Na to, aby sme lepšie pochopili spôsob šírenia chrípky sme si pre vás pripravili jednoduchý experiment.

Tematický celok:

   Človek a jeho telo

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 Aplikovať osvojené spôsoby boja proti nákazlivým ochoreniam.
 Orientovať sa v informáciách súvisiacich so zdravým životným štýlom a ochranou zdravia.

Stiahnite si dokument

Fyzika - Snehové vločky

Vedeli ste o tom, že najväčšie snehové vločky, ktoré boli zaznamenané na Zemi, padali 28.1.1887 počas snehovej búrky v Amerike, v štáte Montana? Vojaci vo Fort Keogh tvrdili, že boli veľké až 38 cm. Napriek mnohým pochybnostiam je tento údaj zapísaný v Guinessovej knihe rekordov. Jedny z najväčších vločiek dokázateľne padajúcich u nás mali okolo 7–10 cm. Bolo to koncom januára 2015, kedy sneženie za niekoľko hodín spôsobilo kalamitu. Za pomerne krátky čas napadlo na Kolibe v Bratislave 34 cm snehu. O vločkách je aj náš experiment a môžete si ho skúsiť aj v lete.

Tematický celok: Svetlo

  Sila a pohyb. Práca. Energia

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Vysvetli silu ako mieru vzájomného pôsobenia telies.

Stiahnite si dokument

Chémia - Zima

Čo sa deje s naším telom, ak klesne teplota pod 0°C? Cievy začínajú do končatín dovážať menej tepla, tak vzniká tzv. husia koža. Teplá krv z celého tela pôjde najmä do srdca pľúc a ďalších dôležitých orgánov. Túto reguláciu zabezpečuje hypotalamus zodpovedný za udržiavanie rovnováhy vo vnútri organizmu. Teplota pod nulou môže priviesť do pohybu aj kostrové svalstvo, človek začne drkotať zubami a triasť sa od zimy. Pozor najmä na uši, nos, tvár, bradu, prsty na rukách a na nohách. Brrrr … už je vám zima .. nevadí :) Pripravili sme pre vás niečo na zahriatie.

Tematický celok

  Zlúčeniny uhlíka

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 Používať odbornú terminológiu na opísanie chemických javov a procesov.
 Plánovať realizovať, pozorovať a merať experimenty.

Stiahnite si dokument

Matematika - Sneh

Podľa jedného z fínskych prísloví je “prvá láska podobná prvému snehu…"  Čo si o tom myslíte? Stihli ste si už tento rok užiť “bielych radovánok? U nás je sneh aj symbolom Vianoc. Kto z vás si ešte v duchu nespieval, že sníva o bielych Vianociach? I am dreaming of a white Christmas … je to už taká klasika. My vám ponúkame o niečo exaktnejší pohľad na sneh… matematický - šesťuholníkový.

Tematický celok:

  Rovnobežníky a lichobežníky

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 Vedieť zostrojiť dve rovnobežné priamky a kolmice.
 Vedieť narysovať útvar podľa zadaného postupu.

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Subpolárne podnebné pásmo

Nachádza sa medzi 50 a 70 stupňom severnej šírky. Na severe leží na území Kanady, Škandinávie a Ruska. Na juhu viac ako 90 % zaberajú územia oceánov. Subpolárny pás lemuje polárne oblasti. Leto tu charakterizuje priemerná mesačná teplota 10° C. Zima tu trvá 5 - 7 mesiacov. V takýchto extrémnych podmienkach rastú rastliny a žijú živočíchy. Ako je to vôbec možné, ako sa prispôsobili životu v tak chladných podmienkach? Dozviete sa v našom experimente.

Tematický celok:

 Živočíchy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Vie opísať vzťah vybraných živočíšnych druhov k prostrediu, v ktorom žijú.

Stiahnite si dokument