Kaleidoskop – február 2019

Dobrý deň,

februárový Kaleidoskop je tento rok valentínsky, pripravte sa na ruže, kytice, čokoládu. Svätý Valentín bol kňazom, ktorého práve 14.2.269 umučili na príkaz cisára Claudia.

Cisár vydal nariadenie, ktorým zakázal manželstvá, chcel tak posilniť svoju armádu. Bol presvedčený, že ženatí muži sú zlými vojakmi, že im ide v prvom rade o rodinu a nie o povinnosti v armáde. Valentín však prial láske a tajne sobášil mladé milenecké páry. Odmietol sa zriecť svojej viery a uctievať rímskych bohov a to ho stálo život.

Tradíciu zamilovaných listov, pohľadníc alebo odkazov založil francúzsky vojvoda Karol Orelánsky. Po prehratej bitke pri Azincourte, v roku 1415 sa dostal do zajatia, do londýnskeho Toweru, odkiaľ poslal svojej manželke prvú historicky zdokumentovanú valentínku :)

Tím Školského portálu

Biológia - Ruža

Historici tvrdia, že prvé ruže boli vypestované pred viac ako 5000 rokmi v Číne. Je symbolom lásky, krásy, vášne, ale aj zmyselnosti. Shakespeare o nej napísal: „Meno nie je dôležité. Čo ružou sa nazýva, tak aj inak nazvané voňalo by rovnako.” Mnohé významné rodiny ju mali vo svojich erboch...

A čo naša ruža v experimente ? Vyskúšate?

Tematický celok:

 • Živé organizmy a ich stavba

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Vysvetliť základné funkcie orgánov tela kvitnúcej rastliny.
 • Zhodnotiť význam jednotlivých životných procesov pre život organizmov.

Stiahnite si dokument

Fyzika - Čokoláda

Vedeli ste, že najviac čokolády na svete skonzumujú Švajčiari? Ročne vraj okolo 9 kilogramov. Priemerný Slovák 4,2 kg a obyvateľ EÚ o približne dva kilogramy viac. Podľa analytikov sa na Slovensko dovezie aj zo Slovenska odvezie približne porovnateľné množstvo čokolády. Podľa údajov z roku 2016 sme vyviezli 59,6 a doviezli 57,3 tony. Zaujímavé, však?

Tematický celok:

 • Správanie telies v kvapalinách a plynoch

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Riešiť problémy postupom: formulovanie problému - vyslovenie hypotézy - realizácia pokusov a meraní - spracovanie, posúdenie a interpretovanie výsledkov pokusov a meraní.
 • Vysvetliť vybrané javy správanie sa telies v kvapalinách a plynoch pomocou hustoty.

Stiahnite si dokument

Chémia - Ovocná kytica

Všetky kytice nemusia byť len z kvetov :) Čo takto skúsiť chutnú kyticu plnú vitamínov a čokolády? Ovocie býva naaranžované tak, že pripomína ozajstnú kyticu, táto je však na zjedenie :) Pochutnať si môžete na ovocí od výmyslu sveta :) Pomaranče nevynímajúc - tak ako v našich dvoch vitamínových experimentoch.

Tematický celok:

 • Zlúčeniny uhlíka

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Poznať vplyv látok na chemické procesy v živých organizmoch (vitamíny)

Stiahnite si dokument

Matematika - Srdcová matematika

Srdce je vo viacerých kultúrach považované za symbol lásky. Prečo je to tak? Odborníci tvrdia, že tento tvar predstavuje figové listy, pretože práve tie sa objavujú od druhého tisícročia pred Kristom ako dekorácia na minojských vázach. Často bývajú maľované spolu s brečtanom. Práve ten v gréckej, rímskej aj rannej kresťanskej kultúre symbolizoval večnú lásku. Neskôr v 12.-13. storočí bývali v milostných scénach listy sfarbené do červena a od nich je už len na skok k dnešnému srdcu.

Tematický celok:

 • Počtové výkony s prirodzenými číslami

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Prečítať a zapísať prirodzené čísla.
 • Spamäti a písomne sčítať a odčítať primerane veľké prirodzené čísla.
 • Riešiť aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce špecifické myslenie s využitím počtových operácií.

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Srdce

Nie len orgán v tele a symbol lásky, ale aj farba v kartách, vnútorná pohyblivá časť zvona, ale aj pomôcka v strojárstve, ktorá prenáša pri sústruhovaní, brúsení alebo frézovaní pohyb z vretena na daný predmet.

Hádajte, čomu sa po tomto úvode budeme venovať v pracovnom liste?

Tematický celok:

 • Človek

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Vysvetliť význam základných orgánov v tele človeka.

Stiahnite si dokument