Kaleidoskop – január 2020

Dobrý deň,

vitajte pri čítaní prvého kaleidoskopu v roku 2020.

Možno prekvapivo sa v ňom budeme venovať vlkom. Január býva vo východnej Európe označovaný za mesiac vlka. Dnes je pre nás skôr negatívnym symbolom, len si spomeňte na Červenú čiapočku. V staroveku však práve vlčica odkojila zakladateľov Ríma Romula a Réma, v Ázii bol strážcom dverí do nebeských sfér. Džingischán sa rád predstavoval ako potomok vlka. Kelti vo vlkovi videli symbol sily Mesiaca.

A Vikingovia? Majú obrovského vlka Fenrira, ktorý je najstarším synom Lokiho a obryne Angrboðy. Fenrira bohovia za trest spútali, ale keď vyrástol, zosilnel, vyslobodil sa...

Vráťme sa k nášmu kaleidoskopu. Pripravili sme úlohy založené na dátach, nie príbehoch, veríme, že vás bude baviť.

Redakcia Školského portálu

Biológia - Naše vlky

U nás bol výskyt vlkov dravých zaznamenaný v pohoriach stredného, východného a čiastočne aj západného Slovenska. Vyhľadáva najmä rozsiahlejšie lesy s pasienkami a poliami, prípadne lúkami vo vyšších a stredných polohách. Patrí medzi menej ohrozené druhy. Videli ste vlka v prírode? Asi skôr nie, sú veľmi plaché a ostražité. Vedeli by ste ho odlíšiť od veľkého, dobre stavaného psa? Pripravili sme si pre vás pomôcku, pozrite si pracovný list.

Tematický celok:

   Spoločenstvá organizmov

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Vysvetliť prispôsobovanie sa organizmov danému prostrediu.

Stiahnite si dokument

Fyzika - Arktický vlk

Jedným z poddruhov nášho vlka je vlk arktický, latinsky Canis Lupus Arctos. Žije v Kanade, ďaleko na severe. Väčšia populácia sa nachádza na chladných Ostrovoch kráľovnej Alžbety. Často je tam chladnejšie ako - 50°C. Brrr… nie, nepôjdeme si to overiť. Len sme pripravili pre vás pokus. Urobíme si teplomer.

Tematický celok: Svetlo

   Správanie telies v kvapalinách a plynoch

   Teplota

   Teplo

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

   Vysvetliť vybrané javy správania sa kvapalín.

   Zaznamenať časový priebeh teploty.

   Modelovať experimentom zostrojenie teplomera.

   Odhadnúť výslednú teplotu pri výmene tepla medzi studenou a teplou vodou.

Stiahnite si dokument

Chémia - Čím sa živí?

Najdôležitejším zdrojom potravy vlka sú kopytníky ako jeleň, diviak, srnec, v severnejších oblastiach los a pižmoň. Zo stredne veľkých a menších živočíchov lovia najmä zajaca, bobra, hlodavce (najmä v zime). Na zlepšenie trávenia sú súčasťou potravy aj rôzne druhy tráv. Vedeli ste, že vlk nepohrdne ani plodmi ovocných drevín? V oblastiach, kde sa chovajú hospodárske zvieratá, môžu vlky loviť aj ovce, kozy, hydinu, kravy a králiky. Pripravili sme si pre vás experiment skúmajúci obsah bielkovín v mäse.

Tematický celok

  Zlúčeniny uhlíka

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Uviesť zdroje a význam prírodných látok.
  Poznať vlastnosti a použitie prírodných látok.

Medzipredmetové vzťahy:

  Biológia

Stiahnite si dokument

Matematika - Ako je možné, že pomalší vlk môže uloviť rýchlejšiu srnku?

Schopnosť vlkov uloviť korisť je založená na tom, ako vedia koordinovať svoj pohyb voči koristi a do akej miery sú schopní spolupracovať s cieľom odrezať prístupovú cestu srnke. Dokonca tím maďarských vedcov vytvoril počítačový model, ako postupujú predátory pri získavaní potravy. Povedali by ste, že algoritmus vytvorený týmto modelom sa používa pri boji proti terorizmu? V pracovnom liste sme sa zamerali na rýchlosť pohybu šeliem.

Tematický celok:

   Desatinné čísla, počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Využiť vlastnosti desatinných čísel pri pramene jednotiek dĺžky.

Medzipredmetové vzťahy:

  Fyzika

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Dravce - mäsožravce - predátory

Väčšinou sú dobrými lovcami, telo majú prispôsobené na chytanie koristi. Majú krátke črevá a veľké zuby - hryzáky. No nie je to vždy také jednoduché, ako by sa zdalo na prvý pohľad. Medveď je mäsožravec, ale živí sa aj rastlinami. A Panda ? Tá len bambusom :) Pracovný list je zameraný na mäsožravca žijúceho v našich lesoch.

Tematický celok:

 Živočíchy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 Schopnosť vnímať rozdiely medzi suchozemskými a vodnými živočíchmi.

 Vedieť, že živočíchy získavajú potravu rôznym spôsobom.

 Vysvetliť vzťah dravec a korisť.

 Vysvetliť význam maskovania sa živočíchov v prostredí.

Stiahnite si dokument