Kaleidoskop – január 2021

Dobrý deň,

úvodom prvého kaleidoskopu v roku 2021 by sme vám radi zaželali pokojné prežitie nasledujúcich dvanástich mesiacov.

3. januára ubehlo už 525 rokov od neúspešného telu lietajúceho stroja Leonardom da Vincim. No nie je to jediné lietajúce januárové výročie. Vedeli ste, že 5.1. uplynulo už 80 rokov od leteckej havárie, pro ktorej zomrela Amy Johnson? Jedna z prvých pilotek, v 30. rokoch 20. storočia vytvorila množstvo diaľkových leteckých rekordov. Celosvetovú slávu získala najmä v roku 1930, kedy ako prvá žena podnikla sólový let z Veľkej Británie do Austrálie.

Aj januárový kaleidoskop, ktorý sme pre vás pripravili, je lietajúci, odveziete sa v rakete, balóne aj v lietadle, pripútajte sa, štartujeme…

Redakcia Školského portálu

Biológia - Vtáčí muž

C.M. je francúzsky ochranár prírody, ornitológ a bývalý meteorológ, ktorého koníčkom je lietanie a snaží sa “bežným smrteľníkom” ukázať život zhora. Na tom by nebolo nič zaujímavé, keby mu spoločnosť pri lete v ultraľahkom dvojmiestnom lietadle (prípadne v balóne) nerobil spoločnosť kŕdeľ husí, ktoré vychoval spolu so svojou manželkou Paolou. Rovnako spoločne založili združenie na ochranu sťahovavých vtákov.
Chcete sa dozvedieť viac? Výzvou pre vás bude naša doplňovačka.

Tematický celok:

   Spoločenstvá organizmov

   Stavba a funkcie tela stavovcov

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Vyhľadať neznáme organizmy pomocou atlasu.
  Spracovať doplňujúce informácie o jednotlivých spoločenstvách vyhľadané z rôznych zdrojov.

Stiahnite si dokument

Fyzika - Teplovzdušný balón

Prvý primitívny balón zostrojili ešte v roku 1783 bratia Joseph a Étienne Montgolfierovci v roku 1783. Vedeli ste, že bratia spoločne viedli továreň na výrobu papiera, ktorá existuje dodnes? Bratia prvý balón nafúkli vo francúzskom meste Annonay. O pár dní neskôr sa vzniesol z Versailles, priamo pred očami samotného kráľa Ľudovíta XVI. Pasažieri v koši pod balónom si asi let veľmi neužili, šlo o kačku, kohúta a ovcu. Balón letel asi 8 minút, pristál vo vzdialenosti 3 km od štartu a zvieratkám sa nič nestalo.
Skúsite si s nami postaviť vlastný teplovzdušný balón?

Tematický celok

   Správanie telies v kvapalinách a plynoch

   Teplo

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  rozumejú historickému vývoju poznania vo fyzike ako vede a vplyvu technického vývoja na rozvoj poznania a spoločnosti,
  získajú záujem o prírodu a svet techniky,
  nadobudnú otvorenosť k novým objavom vo fyzike a technike.

Stiahnite si dokument

Chémia - Raketa

Vedeli ste, že ako prví používali rakety starovekí Číňania? Samozrejme, nebolo to pre zábavu, ale na vojenské ciele. Postupne tento vynález upadol do zabudnutia… ale vedci a konštruktéri sa k nemu vrátili začiatkom 20. storočia, najvýznamnejšími boli K. E. Ciolkovskij, ktorý vytvoril základy teórie rakiet, W. von Braun, ktorý skonštruoval prvú balistickú raketu na kvapalný pohon a S. P. Koroľov - konštruktér prvej rakety, ktorá bezpečne dopravila náklad do vesmíru.
Aj my máme pre vás raketu. Nie je síce vesmírna, ale veríme, že sa s ňou zabavíte.

Tematický celok

   Látky a ich vlastnosti

   Premeny látok

   Významné chemické prvky a zlúčeniny

   Zlúčeniny uhlíka

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  rozumejú pokynom na realizáciu praktických činností a dokážu ich podľa návodu uskutočniť,
  plánujú a realizujú pozorovania, merania a experimenty,
  spracúvajú a vyhodnocujú údaje získané pri pozorovaní, meraní a experimentovaní,
  získať návyky systematického pozorovania vlastností látok,
  uviesť príklady prakticky najdôležitejších chemických reakcií,
  uskutočniť podľa návodu jednoduché pokusy.

Stiahnite si dokument

Matematika - Letecká preprava

Je to doprava, prípadne preprava, vykonávaná v rámci vzdušného priestoru. Vo všeobecnosti sa delí na dve skupiny na základe Chicagskej dohody o medzinárodnej civilnej leteckej doprave, a po vzniku ICAO (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo) a to na: aviation (ide o lietadlá ťažšie ako vzduch) a aeronautics pre stroje pohybujúce sa pomocou aerostatických alebo aerodynamických síl…
Pripravili sme pre vás súbor leteckých úloh, poďme spolu lietať…

Tematický celok:

   Slovné úlohy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Riešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých sa ako podnet vyskytujú dáta.
  Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých sa ako podnet vyskytujú dáta.

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Lietanie v prírode…

Ako je to možné, že zvieratá, vtáky môžu lietať?
…musia splniť štyri základné podmienky:

* musia mať správny tvar krídla, ktoré poskytuje vztlak a produkuje nižší tlak vzduchu na hornej ploche krídla,
* plocha krídla musí byť dostatočne veľká, aby vo vzduchu udržala váhu lietajúceho objektu,
* musia mať prostriedok pohonu alebo zdroj plachtenia,
* musia mať dostatočné plochy alebo prostriedky pre zmenu tvaru krídel (tvaru hlavnej plochy),aby počas letu bolo možné meniť smer a rýchlosť.

Kto sú letcami v prírode? Väčšina vtákov, z cicavcov netopiere, z hmyzu najmä muchy, včely, motýle a mole a z plazov vyhynutí pterosaury (ide o vtákojaštery).

Tematický celok:

  Živočíchy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Identifikovať časť tela, ktorá zabezpečuje pohyb živočíchom

  Triediť živočíchy podľa toho, čím a ako sa pohybujú

Stiahnite si dokument