Kaleidoskop – jún 2019

Dobrý deň,

pripravili sme pre Vás posledný kaleidoskop v tomto školskom roku, je veselý a hravý, tak ako deti. Tie vedia často potešiť, ale aj pekne potrápiť. Pozývame vás na stretnutie so zvieracími aj rastlinnými mláďatami, môžete sa zahrať a aj sa niečomu priučiť.

Zároveň želáme, aby ste si cez prázdniny oddýchli, strávili čas so svojimi drahými, načerpali nové sily, cestovali a robili všetko, čo vás baví a na čo cez školský rok nie je dostatok času alebo síl.

Pekné leto!

Tvorcovia kaleidoskopu.

Biológia - Semená rastlín

Sú ich mnohobunkovými “rozmnožovacími jednotkami”. Skladajú sa z výživového pletiva nazývaného endosperm. Ten obklopuje zárodok a celý útvar obaľuje a chráni osemenie. Aj v našom pokuse budete používať semená, uvidíte, či vôbec vyklíčia :) Do experimentovania…

Tematický celok: Živé organizmy a ich stavba. Základné životné procesy organizmov

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Naučiť sa, poznávať životné procesy rastlín.
  Vysvetliť základné funkcie orgánov tela kvitnúcej rastliny.
  Uskutočniť jednoduchý pokus alebo pozorovanie na skúmanie životných procesov organizmov.
  Formulovať závery z uskutočneného pozorovania alebo pokusu.

 

Stiahnite si dokument

Fyzika - Pozorovanie

Je jednou z najprirodzenejších aktivít detí. Učia sa cez neho správaniu, sociálnym interakciám a v neposlednom rade poznávaniu sveta okolo seba. Pozorovanie môže byť priame alebo sprostredkované.
V rámci nášho Kaleidoskopu sme si pre vás pripravili jednoduchý postup, ako si vyrobiť vlastnú lupu, skúsite to?

Tematický celok: Svetlo

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Tvoriť nové informácie z pozorovaní a zovšeobecniť závery.
  Overiť experimentom lom svetla.

Stiahnite si dokument

Chémia - Hra

Hra je pre deti jednou z naprirodzenejších aktivít, slúži na rozvíjanie sociálnych, motorických aj kognitívnych zručností. Deti pomocou hier spoznávajú svet okolo nich. Hneď po potrebe lásky, bezpečia a istoty, je to jedna z ich najdôležitejších potrieb.
Tiež sme si pre vás pripravili niekoľko hier. Základnou zložkou bude ocot. Že sa to takto nedá? Aspoň to s nami skúste…

Tematický celok: Zlúčeniny uhlíka

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Uviesť príklady využitia neutralizácie.
  Poznať základné deriváty uhľovodíkov a ich vlastnosti.

Stiahnite si dokument

Matematika - Stavebnica

Podľa Wikipédie ide o súpravu predpripravených dielov, ktoré umožňujú stavbu jednej alebo viacerých rozličných konštrukcií. Stavebnica môže byť detskou hračkou, učebnou pomôckou, ale tiež môže slúžiť ako hobby. Jej účelom je rozvoj motorických schopností, predstavivosti a pod…
3D stavebnicu sme si pre vás nepripravili, ale máme zaujímavo “poskladané” mnohouholníky. Viete ich všetky pomenovať?

Tematický celok: · Obsah obdĺžnika, štvorca a pravouhlého trojuholníka v desatinných číslach, jednotky obsahu

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Riešiť jednoduché slovné úlohy.

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Deti zvierat

Často ich nazývame mláďatá, na svet prichádzajú zvyčajne troma spôsobmi: liahnu sa z vajec mimo tela matky, liahnu sa z vajec v tele matky, alebo sa vyvíjajú v maternici, kde sú vyživované. Po dosiahnutí určitého štádia vývoja dôjde k pôrodu.
Poznáte mená jednotlivých mláďat? Viete, ako vyzerajú, v porovnaní s rodičmi? Sú vždy len ich “zmenšeninou”? Ako sa za život zmenia? Viac uvidíte v našom pracovnom liste.

Tematický celok: Živočíchy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied

Stiahnite si dokument