Kaleidoskop – máj 2019

Pekný deň,

májovým Kaleidoskopom by sme chceli pripomenúť jednu z najvýznamnejších kráľovien v histórii. Rozhodli sme sa z toho dôvodu, že 24. mája uplynie 200 rokov od narodenia britskej kráľovnej a indickej cisárovnej Viktórie. Vedeli ste, že jej prvé meno bolo Alexandrinna (na počesť ruského cára Alexandra)?

Chcete sa o kráľovnej dozvedieť viac?

Skúste vyriešiť úlohy, ktoré sme si pre vás pripravili.

Tím Školského portálu

Biológia - Koh-i-Noor

Je obrovský priehľadný diamant, nájdený bol v Kollur Mine v indickom Ándhrpradéš. V roku 1849, po dobytí Pandžábu sa stal vlastníctvom kráľovnej Viktórie. Jej manžel, princ Albert ho nechal vybrúsiť, čím sa jeho hmotnosť znížila o takmer polovicu. Hovorí sa, že prináša nešťastie, ak ho nosí muž a z tohto dôvodu ho nosia len členovia rodiny ženského pohlavia.
Plná drahokamov je aj naša osemsmerovka, trúfate si ju vyriešiť?

Tematický celok:

 • Neživá príroda a jej poznávanie

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Vyhľadať informácie o praktickom využití minerálov a hornín.

Stiahnite si dokument

Fyzika - Železnica počas vlády V.

V Spojenom kráľovstve sa obdobie v rokoch 1830-1850 nazýva železničná mánia, prebehol vtedy nekontrolovaný rozvoj železníc. Od roku 1842-1850 bolo položených neuveriteľných viac ako 9 000 km tratí. Všetko sa to dialo počas vlády kráľovnej Viktórie, ale o železnice sa viac zaujímal jej manžel Albert.
Pripravili sme pre vás krížovku, poznáte pána v nej ? Bez neho by to s vlakmi nešlo len tak ľahko… O čo sa pričinil?

Tematický celok:

 • Skúmať vlastnosti kvapalín, plynov, tuhých látok a telies

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Rozlíšiť termíny fyzikálna veličina, značka fyzikálnej veličiny, jednotka, značka jednotky.

Stiahnite si dokument

Chémia - Uhlík

Je chemickým prvkom s protónovým číslom 6. Je najrozšírenejším na zemi, je súčasťou všetkých živých organizmov. V prírode sa vyskytuje vo forme tuhy - grafitu alebo ako diamant. Vedeli ste, že koruna kráľovnej Viktórie obsahovala 2 686 diamantov a že diamant bol kedysi symbolom britskej monarchie? Aj jej pamätný náhrdelník ku zlatému jubileu bol vyrobený zo zlata a diamantov.
Pripravili sme si pre vás zaujímavý experiment. Nie, nebudeme skúmať diamanty ani grafit, uhlík bude zastúpený len v uhlí, ale za to vás prekvapí svojím správaním.

Tematický celok:

 • Exotermické reakcie

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Vedieť vysvetliť pozorované javy na základe chemických zákonov.

Medzipredmetové vzťahy:

Fyzika: Vlastnosti látok

Stiahnite si dokument

Matematika - Stará matka Európy

Vedeli ste, že je to jedna z prezývok kráľovnej Viktórie? Je to z jednoduchého dôvodu, jej deti vstúpili do manželstiev po celej Európe. Jej vláda trvala neuveriteľných 63 rokov, nazývala sa aj rodinnou vládou, svoje šťastie v manželstve prenášala aj na poddaných.
Chcete sa o Viktórii dozvedieť viac? Vyskúšajte náš pracovný list

Tematický celok:

 • Slovné úlohy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Riešiť jednoduché slovné úlohy.
 • Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých sa ako podnet vyskytujú dáta.
 • Analyzovať text slovnej úlohy a diagnostikovať dané hľadané údaje potrebné pre riešenie úlohy.

Medzipredmetové vzťahy:

Fyzika: Jednotky času

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Čokoláda

Práve počas vlády Viktórie bola založená najznámejšia britská čokoládovňa Cadbury. Založil ju prekvapivo kvaker John Cadbury. Hovorí sa, že len z jediného dôvodu… Vraj bola čokoláda najúčinnejším spojencom kazateľov v boji proti alkoholu.
Skúste si s nami náš čokoládový pokus a môžete aj ochutnať

Tematický celok:

 • Zmena skupenstva vplyvom tepla
 • Vlastnosti látok a zmeny vlastností látok

Žiak pozná životný cyklus rastlín.

 • Žiak vie, že hmota sa vplyvom tepla mení, pri čom sa menia skupenstvá.
 • Vie vysvetliť, že vplyvom sa mení skupenstvo tuhé na kvapalné a tento jav sa nazýva topenie.
 • Topenie vysvetľuje na príklade roztápania ľadu a dáva ho do súvisu s bežnou skúsenosťou – topenie čokolády v dlani.

Stiahnite si dokument