Kaleidoskop – marec 2019

Dobrý deň,

k marcovému kaleidoskopu sme pristupovali veľmi “periodicky” ☻ Chceli sme si takto pripomenúť dôležitý míľnik v prírodných vedách. Viete, o tom, že presne 6.3. pred 150 rokmi publikoval Dimitrij Ivanovič Mendelejev po prvýkrát Periodickú sústavu prvkov?

Nebola to však jeho jediná doména… prispel k pochopeniu pojmu molekula, zaoberal sa hustotou plynov, kritickým bodom, vytvoril vraj ideálny recept na vodku, zaujímal sa o ropu ako perspektívny zdroj energie, inicioval ustálenie základných jednotiek pre meranie hmotnosti a dĺžky, pomohol založiť Ruskú chemickú spoločnosť …

A predstavte si, že pár mesiacov pred jeho smrťou takmer získal Nobelovu cenu za chémiu, chýbal mu len jediný hlas…

Príjemné riešenie úloh

Tím Školského portálu

Biológia - Uznanie Mendelejeva

Vedeli ste, že pre rozpory s vládou musel Mendelejev v roku 1980 opustiť univerzitu v Petrohrade? Zaujímavé je, že sa nikdy nestal členom Ruskej akadémie vied, ale Kráľovská spoločnosť v Londýne ho ocenila Davyho a Compleyho medailami. Jeho dielo ovplyvnilo vývoj chémie ako vedy a ďalšie bádanie v anorganickej chémii. Zomrel v Petrohrade. Zaujíma vás príčina úmrtia? Vyriešte osemsmerovku a dozviete sa

Tematický celok:

 • Človek a jeho telo

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Vysvetliť význam procesov a štruktúr v ľudskom tele.

Stiahnite si dokument

Fyzika - Mendelejev v Európe

Dimitrij Ivanovič strávil roky 1859-1861 v Paríži, kde sa venoval hustote plynov, neskôr v nemeckom Heidelbergu, kde pracoval s Gustavom Robertom Kirchhoffom. Predpovedal existenciu kritického bodu plynov. V našich experimentoch sa vrátime späť … do Paríža k hustote plynov.

Tematický celok:

 • Správanie telies v kvapalinách a plynoch

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Riešiť problémy postupom: formulovanie problému - vyslovenie hypotézy - realizácia pokusov a meraní - spracovanie, posúdenie a interpretovanie výsledkov pokusov a meraní.
 • Vysvetliť vybrané javy správania sa telies pomocou hustoty.

Stiahnite si dokument

Chémia - Periodická sústava prvkov

Je jedným zo spôsobov zobrazenia chemických prvkov, ktorý zobrazuje ich vlastnosti, ktoré sa pravidelne opakujú. Je grafickým vyjadrením periodického zákona, ktorý bol prvý raz publikovaný v roku 1869 ruským vedcom … to iste viete, ale aj napriek tomu skúste aj našu tajničku.

Tematický celok:

 • Významné chemické prvky a zlúčeniny

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Orientovať sa v periodickej sústave prvkov.
 • Poznať názvy a značky dôležitých chemických prvkov

Stiahnite si dokument

Matematika - Ideálny recept na vodku

Mendelejev je známy predovšetkým ako tvorca periodického zákona a autor periodickej tabuľky. Vedeli ste, že jeho dizertačná práca sa týkala obľúbeného ruského destilátu - vodky. Nazval ju “O spájaní liehu s vodou”. Dokonca tvrdil, že objavil ideálny recept na výrobu vodky, mala obsahovať 40 percent alkoholu. Prekvapivo pri alkohole zostaneme - budeme počítať :)

Tematický celok:

 • Slovné úlohy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Riešiť jednoduché slovné úlohy.
 • Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých sa ako podnet vyskytujú dáta.
 • Analyzovať text slovnej úlohy a diagnostikovať dané hľadané údaje potrebné pre riešenie úlohy. 

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - D.I.M.

Poznáte ho aj podľa iniciál, ruský chemik, periodická sústava. Narodil sa v ruskom Toboľsku. Predstavte si, že mal 17 súrodencov a bol z nich najmladší. Vo svojom rodisku študoval na gymnáziu a neskôr na Štátnej univerzite v Petrohrade a tak začala jeho kariéra chemika :) A čo keby sme si zaexperimentovali tak “po chemicky” a trošku kúzelnícky?

Tematický celok:

 • Neživá príroda a skúmanie prírodných javov

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • vedieť, že vzduch sa nachádza všade a vypĺňa priestory, ktoré sa zdajú prázdne,
 • vedieť, že látky môžu byť v troch skupenstvách.

Stiahnite si dokument