Kaleidoskop – marec 2021

Dobrý deň,

marcový Kaleidoskop venujeme ženám, zamerali sme sa v ňom na ženy vo vede. V priebehu histórie to nemali ženy, čo sa týka vzdelania a vedeckej kariéry jednoduché. Veľa sa toho zmenilo, ale stále je čo vylepšovať. Pred niekoľkými rokmi realizovala Yale University štúdiu, ktorá potvrdila, že poprední fyzici, chemici alebo biológovia radšej prijímajú vedcov ako vedkyne. Šiestim hlavným výskumným centrám v USA boli predložené životopisy mužov a žien so zhodnými akademickými výsledkami. Muži boli výrazne preferovaní, ak sa aj rozhodli ponúknuť pozíciu žene, tak jej zároveň ponúkli výrazne nižší plat.

Nobelovu cenu za zistenie, že pohlavie určuje 23. pár chromozómov, x a y dostal Thomas Morgan. Bol spolupracovníkom Nettie Stevensovej, ktorá v skutočnosti zistila túto skutočnosť. V roku 1967 objavila doktorandka Jocelyn Bellová Burnellová neutrónové hviezdy pulzary, Nobelovu cenu však za tento objav dostal jej školiteľ Anthony Hewish. Rosalind Elsie Franklinová napísala prácu o difrakčných obrazoch DNA, sama rozpoznala jej štruktúru, čo použili následne vedci James Deway Watson a Francis Harry Compton Crick. Jej príspevok k objasneniu štruktúry bol spomenutý len okrajovo a nepatrne.

Fakt, že ženy sú často vo vede neviditeľné, podporuje aj skutočnosť, že prvý záznam na Wikipedii o Donne Stricklandovej bol vytvorený len pár minút pred tým, ako jej bola udelená Nobelova cena za fyziku. Naozaj sa toho zmenilo pre ženy vo vede tak veľa? Je táto zmena postačujúca?

Redakcia Školského portálu

Biológia - J. G.

Narodila sa v Anglicku, ale jej druhým domovom bolo africké Gombo. Viac ako 50 rokov strávila pozorovaním primátov. Žila v ich blízkosti a priniesla pozoruhodné informácie o ich spolunažívaní. Pre súčasných zoológov je legendou. Trvalo pol roka, kým šimpanzom prestala prekážať jej prítomnosť. J. G. pozorovala ako šimpanzie mamy rodili a vychovávali deti, ako sa menia pozície vodcu v skupine, ako sa správajú k chorým šimpanzom. Pre malého šimpanza je strata matky tak traumatickým zážitkom, že sa často len schúlia, upadnú do depresie a od žiaľu zomrú.
J.G. sme venovali aj náš pracovný list.

Tematický celok:

   Spoločenstvá organizmov

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Rozlíšiť spoločenstvá podľa zastúpenia organizmov.
  Vysvetliť prispôsobenie sa organizmov danému prostrediu.

Stiahnite si dokument

Fyzika - Žena, ktorá rozumela Newtonovi

Laura Maria Catarina Bassi bola prvou ženou na svete, ktorá získala miesto na univerzite v oblasti prírodných vied. Bola prvou profesorkou fyziky a druhou ženou na svete, ktorá získala doktorát z filozofie. Predstavte si, že jej manžel bol jej asistentom na univerzite v Bologni a za svoj život stihla porodiť dvanásť detí.
Bassi bola vynikajúcou učiteľkou a experimentátorkou, známa bola dokonca aj v Amerike, ako žena, ktorá rozumie Newtonovi. Často vystupovala verejne a demonštrovala a vysvetľovala Newtonove pokusy, aj ten s optickým hranolom, ktorý sme si pre vás pripravili. Bola tak populárna, že boli o nej skladané básne, jej kariéra fascinovala ženy po celej Európe a podporoval ju aj sám pápež (a to už vtedy niečo znamenalo).

Tematický celok

   Svetlo

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Overiť experimentom rozklad svetla na spektrum.

Stiahnite si dokument

Chémia - Poznáte ich?

Hazel Gladys Bischop bola americká chemička a podnikateľka, ktorá založila kozmetickú firmu Hazel Bishop, Inc. V roku 1949 sa jej po mnohých experimentoch podarilo objaviť rúž, ktorý vydržal na perách dlhšie ako tie, ktoré boli ponúkané v obchode.
Gerty Theresa Coriová, bola prvou ženou ocenenou Nobelovou cenou za fyziológiu a lekárstvo v roku 1947, objavila Coriho cyklus a venovala sa poruchám metabolizmu glykogénu.
Gertrude Belle Elionová, držiteľka Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu za rok 1988, vynašla s kolegami liek používaný proti leukémii. Štruktúru vitamínu B12 objavila Dorothy Mary Hodgkinová. Za pochopenie štruktúry a funkcií ribozómov vďačíme Ade. E. Jonathovej. Lise Meitnerová - spoluobjaviteľka štiepenia uránu :) Rosalind Elsie Franklinová rozpoznala štruktúru DNA ešte pred slávnym duom Watson a Crick.
Pripravili sme si pre vás jednoduchý návod, vyrobíme si niečo podobné ako najobľúbenejší produkt spoločnosti Hazel Bishop, Inc.

Tematický celok

   Látky a ich vlastnosti

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  porozumieť pokynom na realizáciu praktických činností,
  plánovať, realizovať pozorovania, merania a experimenty,
  osvojiť si zásady bezpečnej práce s látkami.

Stiahnite si dokument

Matematika - Za všetkým hľadaj ženu…

Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, makríza du Châtelet vedecky spolupracovala s Voltairom, ten o nej napísal, že je „veľkým mužom, ktorý má jedinú vadu - že je ženou.” Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, talianska matematička, prvá žena, ktorá získala titul doktora filozofie (v roku 1678 na univerzite v Padove), kardinál Gregoriu Barbarigo, kancelár univerzity vetoval jej udelenie titulu doktora teológie, „ženy predsa nemôžu teológiu vyučovať”, obraňoval svoje rozhodnutie. Mária Agnesi bola prvou univerzitnou profesorkou matematiky. Mary Fairfax Somerville, písala vlastné spisy o teoretických a matematických vedách, vytvorila aj prvý geografický text v Anglicku, je známa ako “kráľovná vedy devätnásteho storočia”, najprv ale musela bojovať proti rodinnému odporu proti štúdiu matematiky. Na to, aby mohla Sofia Kovalevskaya študovať, musela uzatvoriť manželstvo z rozumu a presťahovať sa z Ruska do Nemecka a nakoniec do Švédska.
Matematickým dámam sa venujeme aj v našom pracovnom liste :) Nebude to jednoduché, ich mená sme zašifrovali.

Tematický celok:

   Kombinatorika v kontextových úlohách

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Ženy vo vede

Podľa zistení univerzít v Glasgow Missouri, ktoré skúmali poldruha miliónov 15-ročných študentov z celého sveta v testoch PISA, až v 70 % krajinách majú dievčatá v matematike a v prírodných vedách lepšie výsledky. Predstavte si, že v roku 2010 tvorili absolventky vysokoškolského štúdia takmer 60 % zo všetkých absolventov VŠ. Pomer v neprospech žien začína klesať už v ich zastúpení na doktorandské štúdium…
Po tomto úvode na zamyslenie sme si pre vás v rámci prírodovedy pripravili veselý pokus, deti si ho môžu vyskúšať aj doma.

Tematický celok:

  Rastliny a huby

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Vedieť, že zo semien vyrastajú nové rastliny.

Stiahnite si dokument