Kaleidoskop – november 2020

Dobrý deň,

v dnešnom kaleidoskope navštívime našich susedov. Hádajte, kam pôjdeme? Hlavné mesto majú len na skok od Bratislavy, čakajú na nás ich historické mestá Graz, Innsbruck, Krems … Preferujete hory? Vylezieme na Grossglockner, Kellerwand alebo radšej Hochgollig? Treba sa aj posilniť niečím, najlepšie tradičným … môžeme si vybrať Wiener Schnitzel, Tafelspitz, Mostsuppe, Apelstrudel, Kaiserchmarrn, Linzertore... Poznáte ich? Dobrú chuť!

Viete, že 12. novembra 1918 sa Rakúsko stalo republikou? To je hlavný dôvod našej “návštevy”.

Dovidenia v decembri!

Biológia - Povodne na prelome mája a júna 2013

V roku 2013 bola kritická situácia po výdatných zrážkach na konci mája a začiatkom júna v celej Strednej Európe. V Rakúsku sa v médiách hovorilo o storočnej vode. Na mnohých miestach boli prekročené rekordné hodnoty z roku 2002. Najviac obcí bolo pod vodou v krajinách Vorarlbersko, Tirolsko, Horné Rakúsko a Dolné Rakúsko. 1. júna v Salzburgu spadlo v priebehu dňa dokonca 101 mm zrážok. Povodňová vlna postupovala z nemeckého profilu Passau-Inlzstadt cez rakúsky Ypps, Kienstock, Korneuburg až po Wildungsmauer a postupovala na Slovensko. Pripravili sme si pre vás experiment, ktorý pomôže pochopiť, čo sa deje s riekou a jej okolím počas výdatných zrážok.

Tematický celok:

   Životné prostredie organizmov a človeka

   Neživá príroda a jej poznávanie

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  zdôvodniť vplyv geologických procesov na tvary zemského povrchu, na život organizmov,
  vysvetliť závislosť organizmov od neživej prírody a vplyv organizmov na neživú prírodu na príkladoch,
  zdôvodniť príčiny negatívneho vplyvu človeka na životné prostredie.

Stiahnite si dokument

Fyzika - E.R.J.A.S

Sú iniciály celého mena jedného z najznámejších rakúskych fyzikov, neprezradíme, o koho ide (dozviete sa v tajničke, v pracovnom liste). Napovieme len, že sa venoval teoretickej fyzike. Je jedným zo zakladateľov kvantovej mechaniky. Má aj svoju vlastnú rovnicu. S Paulom Diracom dostal v roku 1933 Nobelovu cenu. Patrí nepochybne medzi velikánov vedy, ale len tak medzi nami… mačku by som mu asi postrážiť nedala :)
Veď vy už viete...

Tematický celok:Opakovanie a upevňovanie fyzikálnych poznatkov

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  odmerať hmotnosť, dĺžku, objem telesa vhodne vybraným meradlom, spresňovať merania opakovaním merania a vypočítaním priemeru z nameraných hodnôt,
  zaznamenať namerané údaje správnym zápisom,
  poznať vybrané značky fyzikálnych veličín a ich jednotky, vrátane vzťahov medzi nimi.

Stiahnite si dokument

Chémia - Saltzwerlten - Halstatt

Mestečko Halstatt skrýva nejedno prekvapenie. Jedným z nich je obrovské ložisko soli, ide o pozostatok pravekého oceánu. Soľ tu ťažili ľudia už v čase 5000 rokov pred Kristom. Dôkazom o ich činnosti je banícky čakan z jelenieho parožia. Ďalším unikátom v bani je drevené schodisko, postavili ho 1100 rokov pred Kristom - ide o najstaršie schody v Európe. Soľ z bane využívali Kelti a pre rímskych legionárov bola mzdou (dostávali ju v naturáliách). Halstattská soľ sa ťaží dodnes, i keď už nemá takú hodnotu ako kedysi.
Pripravili sme si pre vás slaný pokus :) Budete prekvapení … a odporúčame neochutnávať.

Tematický celok

   Látky a ich vlastnosti

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Rozlíšiť pojmy roztok, rozpustená látka, rozpúšťadlo.
  Pripraviť roztoky daného zloženia podľa daného návodu.
  Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami.
  Rozlíšiť reaktanty a produkty v chemických reakciách.
  Uskutočniť podľa návodu jednoduché pokusy na chemické zlučovanie a chemický rozklad.
  Určiť pomocou indikátora pH roztoku.
  Overiť prakticky priebeh, prejavy a výsledky neutralizačných a oxidačno-redukčných reakcií.

Medzipredmetové vzťahy:

   Fyzika: Magnetické a elektrické javy. Elektrický obvod.

Stiahnite si dokument

Matematika - Dolné Rakúsko - Niederösterreich

Je Rakúskou spolkovou krajnou, ktorá obklopuje hlavné mesto Viedeň. Zo Slovenska zdieľa hranice s Trnavským a Bratislavským krajom. Je to veľmi rozmanitá krajina, najmä kvôli mimoriadnej geografickej polohe na strete alpskej, panónskej, severnej a juhoeurópskej klimatickej oblasti. Hlavným krajinským mestom je St. Pölten. Je najmladším rakúskym krajinským mestom (od roku 1986) a právom má prívlastok mesto baroka. My sme sa na naň pozreli očami matematika a predstavíme vám Niederösterreich v číslach :)
Do počítania…

Tematický celok:

   Vytvorenie oboru prirodzených čísel

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Rozvíjať logické a kritické myslenie.
  Spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a nástroj pre spoločenský pokrok.
  Čítať s porozumením primerane súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti,vzťahy.
  Vyhľadávajú, získavajú a spracúvajú informácie z primerane náročne spracovaných zdrojov, vrátane samostatnej práce.
  Riešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých sa vyskytujú ako podnet dáta.

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Tekvicový olej

Poznáte ho? Vyrába sa lisovaním tekvicových jadierok za studena a má hnedozelenú farbu. Je naozaj výborný a veľmi zdravý. Má silné antioxidačné vlastnosti, vitamíny A, B1, B2, B6 a E. Z minerálov je bohatý najmä na železo, magnézium, sodík, vápnik, draslík, fosfor, mangán, zinok a selén. Obsahuje aj kyselinu listovú a pantoténovú. Vedeli ste, že jeden z najkvalitnejších tekvicových olejov vôbec pochádza z Rakúska? Dokonca jeho pôvod je od roku 1996 chránený Európskou úniou. Pre domácich, v Štajersku, je “zeleným zlatom.”
My sme si pre vás pripravili experiment zameraný na rastlinné oleje, uvidíme, či sa vám ich podarí “vyslobodiť” zo semiačok.

Tematický celok:

  Rastliny a huby

  Neživá príroda a skúmanie prírodných javov

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Poznávacie procesy žiaka potrebné pri úprave aktuálnych a tvorbe nových prírodovedných poznatkov.

  Vedieť vysvetliť, že niektoré látky plávajú na vode, iné klesajú ku dnu.

Stiahnite si dokument