Kaleidoskop – október 2020

Dobrý deň,

už od roku 1978 je 1. október venovaný vegetariánom. Vyhlásila ho Medzinárodná vegetariánska únia na 24. svetovom vegetariánskom kongrese v indickom Nai Dillí. Nie, nechceme vás presviedčať, aby ste sa úplne vzdali mäsa… Tento deň môže byť pre nás podnetom zamyslieť sa, či je naša strava nutrične vyvážená, či prijímame dostatok energie, aký máme k sebe postoj, ako sa k sebe chováme. Skúsme sa mať o niečo radšej :)

Biológia - Stravovanie pre zdravie

Strava zohráva v otázke zdravia veľmi dôležitú úlohu. Podstatné je najmä, aby obsahovala všetky potrebné zložky pre fungovanie zdravého organizmu. Je nutrične vhodné vyradiť zo svojho jedálnička mäso a výrobky z neho? Hlavnou zložkou stravy vegetariánov bývajú obilniny, strukoviny, ovocie, zelenina, orechy, mliečne výroby a vajcia. Dôležité je vytvoriť takú skladbu potravín v jedálničku, aby človeku poskytovali všetky výživné látky, vitamíny, stopové prvky, a aby organizmu dopriali dostatok energie. Zároveň je vhodné dávať dôraz na kvalitu a pôvod potravín.

V našom pracovnom liste budeme testovať kvalitu údených mäsových výrobkov. Boli “vylepšované” rastlinnými produktami ?

Tematický celok:

   Človek a jeho telo

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Orientovať sa v informáciách súvisiacich so zdravým životným štýlom a ochranou zdravia,
  naplánovať a uskutočniť projekt v súvislosti so zdravím alebo zdravým životným štýlom človeka.

Medzipredmetové vzťahy:

  Zlúčeniny uhlíka
  Premeny látok

Stiahnite si dokument

Fyzika - Thomas Alva Edison a “jeho” žiarovka

Vedeli ste, že Edison bol presvedčeným vegetariánom? Po komplikovanom zápale stredného ucha sa zriekol mäsa a po čase bol tak nadšený zo svojho zdravotného stavu, že mäso zo svojej stravy vylúčil úplne. Paradoxom je, že počas jeho experimentov, bolo v laboratóriách usmrtené veľké množstvo zvierat. Medzi najznámejšie vynálezy Edisona patrí žiarovka, ale …. v skutočnosti ju tento Američan nevynašiel, len zdokonalil… Prvé pokusy o zostrojenie žiarovky realizoval nemecký hodinár v roku 1854, keď vynašiel odporový zdroj svetla. Elektrickú žiarovku, v dnešnom ponímaní, zostrojil Josef Swan z Newcastle v roku 1878. Edison údajne len odkúpil - nevynašiel - existujúci model a zdokonalil ho.

V našom experimente si zasvietime, nebudeme však používať žiarovky, ale LED svietidlá :)

Tematický celok: Magnetické a elektrické Javy. Elektrický obvod.

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Vedieť zapojiť elektrický obvod podľa schémy.
  Vysvetliť na základe časticovej stavby látok vedenie elektrického prúdu v kovoch.
  Rešpektovať pravidlá bezpečnosti pri práci s elektrickými spotrebičmi a pravidlá ochrany pred bleskom.

Stiahnite si dokument

Chémia - Kvasená zelenina - pickles

Najstaršie dôkazy o využívaní fermentačných procesov - výroba piva a vína pochádzajú zo starovekej Mezopotámie. Sú staré viac ako 7 000 rokov. Princíp kvasenia bol objavený nedávno, pred 150 rokmi ho opísal Luis Pasteur a zároveň dokázal, že nejde o žiaden zázrak, ale jednoduchý biochemický proces. Rusi najčastejšie skvasia červenú repu, v ázijských krajinách limety, mango, citróny, aj zelené banány. U nás najmä uhorky a kapustu. Kvasené potraviny sú zdravým spestrením jedálnička a to nie len vegánov a vegetariánov. Poznáte pickles? Alebo kvasenú zeleninu? Pripravte si ju s nami.

Tematický celok

   Premeny látok

   Zlúčeniny uhlíka

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Porozumejú chemickým javom a procesom.
  Rozumejú pokynom na realizáciu praktických činností a dokážu ich podľa návodu uskutočniť.
  Získavajú manuálne zručnosti, intelektové a sociálne spôsobilosti pri realizácii žiackych experimentov.

Stiahnite si dokument

Matematika - Pytagorova veta

Pred viac ako 3500 rokmi bola klinovým písmom zaznamenaná na tabuľke úloha pre žiakov, ktorí študovali za pisárov. Znela nasledovne: “Tyč, 30 jednotiek dlhá, pri stene zvislo postavená. Hore, 6 jednotiek skĺzla nadol, dole, ako ďaleko sa odsunula?” Na vyriešenie tejto úlohy museli študenti v starovekom Babylone bezpodmienečne poznať to, čo dnes označujeme Pytagorovou vetou. Vedeli ste, že práve Pytagoras bol jedným z najslávnejších vegetariánov? V minulosti sa bežne slovné spojenie “pytagorská strava” používalo pre rastlinnú stravu. Až v priebehu 19. storočia bol vytvorený pojem “vegetarián”.

Pytagorov žiak Platón vo svojom diele Ústava vydedukoval, že ideálna krajina, je krajina vegetariá-nov, lebo mäso je luxus a ten vedie len k úpadku a vojnám.

Tematický celok:

   Pytagorova veta

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Vedieť vymenovať základné prvky a vlastnosti pravouhlého trojuholníka.
  Formulovať Pytagorovu vetu.
  Samostatne použiť Pytagorovu vetu na riešenie kontextových úloh z reálneho a praktického života.

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Vegáni vs. vegetaráni

Vegetariáni nejedávajú mäso a ani ryby, to znamená, že odmietajú kuracie, bravčové, hovädzie, morčacie aj iné druhy mäsa. Nevyhýbajú sa iným živočíšnym produktom, ako je mlieko a mliečne výrobky, vajcia alebo med. Vegáni zasa nekonzumujú žiadne živočíšne produkty, nejedia mäso, mliečne výrobky, často dokonca ani med. Čo najčastejšie vedie ľudí k zmene stravovacích návykov, prečo sa z nich stanú vegetariáni alebo vegáni? Zvyčajne to býva zdravie, mnoho má etické dôvody - láska a snaha o férový prístup k zvieratám, pre iných je to “zelené” zmýšľanie - produkcia mäsových výrobkov ničí životné prostredie. Čo nás pracovný list? Zamerali sme sa v ňom na zvieracích vegánov.

Tematický celok:

  Živočíchy

  Prírodné spoločenstvá

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Vedieť opísať spôsob života vybraných zástupcov živočíšnej ríše (ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce, bezstavovce).

  Vedieť opísať vzťah vybraných živočíšnych druhov k prostrediu, v ktorom žijú.

  Vedieť, že potravinový reťazec vyjadruje potravovú závislosť jednotlivých organizmov žijúcich na určitom území.

Stiahnite si dokument