2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mymiska
Kalifikovanosť učiteľa ZUŠ

Dobrý deň.
Prosila by som o radu ohľadom kvalifikovanosti učiteľa ZUŠ na vyučovanie v literárno-dramatickom odbore.
Dosiahnuté vzdelanie (pred rokom 2002):
- VŠ II. stupňa, Univerzita P.J. Šafárika, r. 1987: učiteľstvovšobecno-vzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra - výtvarná výchova
- VŠ II. stupňa, VŠMU, Činoherná a bábkarská fakulta, r. 2000: Divadelné umenie a veda, špecializácia: Réžia

Podľa prélohy č. 1 vyhlášky 173/2003, V. časť, oddiel A
Vzdelanie získané podľa predpisov účinných do 31. marca 2002 - kvalifikovanosť pre literárno-dramatický odbor:
34 študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník + ďalšie vzdelanie dvojročné štúdium bábkarstva
35 študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6. – 9. ročník + ďalšie vzdelanie dvojročné štúdium bábkarstva

Môže byť za ďalšie požadované vzdelanie namiesto 2ročného štúdia bábkarstva uznané 5 ročné štúdium réžie na bábkarskej fakulte?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť učiteľa ZUŠ

Dobrý deň,
bohužiaľ to neviem posúdiť.