Karneval

Októbrová aktivita pre detí do MŠ z oblasti Človek a príroda.

Karneval

Oblasť:
Človek a príroda

Podoblasť:
Rastliny

Výkonový štandard:
Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam ich konzumácie pre správnu životosprávu.

Úloha:
Nájdite a vyfarbite všetky masky „ovocníčkov“. Aké ovocie ste našli? Pozor, nepomýľte si ich s maskami zeleniny a s ostatnými maskami. „Ovocníčkov“ vyfarbite takou farbou, akú má skutočné ovocie.

Stiahnite si dokument

Odporúčame: SVET ŠKÔLKARA

Svet škôlkaraUž viete, ako plánovať a realizovať výchovu a vzdelávanie vo vašej materskej škole podľa nového ŠVP? Práve pre vás je tu náš sprievodca, ktorý ponúka riaditeľom a pedagógom v materskej škole aktivity pre všetky vzdelávacie oblasti - a to v súlade s novým Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy. Viac informácií.